Ginealas

Taifid na hOifige Luachála

An Luacháil Phríomha

Ba í an Luacháil Phríomha, ar a dtugtar Luacháil Griffith, an chéad luacháil lánscála maoine in Éirinn agus rinneadh mionsonraí faoi mhaoin lenar ghabh luachálacha a fhoilsiú idir na blianta 1847 agus 1864. Tá leabhar luachála priontáilte ann maidir le gach barúntacht nó gach aontas dhlí na mbocht sa tír agus taispeántar iontu ainmneacha áititheoirí talún agus foirgneamh, ainmneacha na ndaoine ónar léasaíodh an talamh agus na foirgnimh sin, agus méid agus luach na maoine a sealbhaíodh. Tá liosta de leabhair na Luachála Príomha, agus é curtha in eagar de réir paróistí sibhialta, ar fáil sa Seomra Léitheoireachta, ach ní féidir an luacháil phriontáilte a cheadú ach amháin ar mhicreascannán sa Chartlann Náisiúnta. Ina theannta sin, tá an luacháil phriontáilte ar fáil chun cuardach a dhéanamh inti saor in aisce ag www.askaboutireland.ie.

Taifid Luachála

Tá cuid mhór taifead lámhscríbhinn ag an gCartlann Náisiúnta freisin, is é sin, taifid a tiomsaíodh i dtaca leis an Luacháil Phríomha, lena n-áirítear Leabhair Pháirceanna, Leabhair Thithe, Leabhair Mhuilte, Leabhair Chuartó agus Leabhair Thionachtaí. Tá liosta de na taifid, agus é curtha in eagar de réir an chineáil leabhair, de réir barúntachtaí agus de réir paróistí sibhialta ar fáil sa seomra léitheoireachta. Tá cuid de na leabhair seo, chomh maith le treoirleabhair mhionsonraithe faoi na taifid, ar fáil chun cuardach a dhéanamh iontu saor in aisce ar ár láithreán gréasáin ginealais.

Tá treoir maidir na taifid na hOifige Luachála ar fáil sa Treoirleabhair & foinsí taighde.

Card image cap

19.03.01

Tuairisceáin oifigiúla daonáirimh agus daonáirimh ionaid
Rinneadh daonáireamh córasach rialtais ar dhaonra na hÉireann uair amháin gach 10 mbliana ó 1821 go dtí 1911. Ní raibh...

Ar foinsí le haghaidh stair teaghlaigh agus áitiúil

Card image cap

19.03.01

Taifid maidir le hionnarbadh pionósach: ó Éirinn go dtí an Astráil, 1788-1868
Cé nach bhfuil na taifid ar fad ó Oifig an Phríomh-Rúnaí, i gCaisleán Bhaile Átha Cliath, go háirithe don tréimhse...

Ar foinsí le haghaidh stair teaghlaigh agus áitiúil

Card image cap

19.03.01

Taifid breitheanna, póstaí agus básanna
Cláir eaglaise agus phobalda maidir le baisteadh, pósadh agus adhlacadh Maidir leis an tréimhse sular cuireadh tús le clárú sibhialta...

Ar foinsí le haghaidh stair teaghlaigh agus áitiúil