Ár n-ábhair chartlainne

Oideachas agus cianrochtain

Tacaíonn an Chartlann Náisiúnta le taighde agus le foghlaim agus is féidir léi treoir agus comhairle a thabhairt  maidir le húsáid a bhaint as ár gcuid bailiúchán. Chomh maith leis sin, cuirimid cúnamh de chineál níos foirmiúla ná sin ar fáil maidir le foghlaim agus taighde.

Cuairteanna Grúpa

Is breá linn fáilte a chur roimh ghrúpaí ar mian leo tuilleadh eolais a fháil faoinár sealúchas agus taighde a dhéanamh trí úsáid a bhaint as na bailiúcháin atá againn. Tá ár gcumas chun cuairteanna grúpa a éascú srianta agus tá sé faoi réir foireann a bheith ar fáil. Faoi láthair, nílimid in ann cuairteanna grúpaí scoile a éascú.

Cé go ndéanaimid iarracht cuairteanna a éascú lasmuigh de ghnáthuaireanta oibre, tá sé sin srianta go hiomlán agus tá sé faoi réir foireann a bheith ar fáil. Is é atá sna gnáthuaireanta oibre ná 09.15 go 17.00. I gcás ina n-éascaítear cuairt ghrúpa lasmuigh de na huaireanta sin, ní mór do na cuairteoirí imeacht ón bhfoirgneamh faoi 19.00.

Déanfaimid iarracht oibriú le ceannairí grúpa chun clár atá bunaithe ar ár mbailiúcháin a fhorbairt lena chinntiú go bheidh an chuairt chomh hábhartha agus chomh spéisiúil agus is féidir.

Saoráidí: Tá spás ann inár seomra comhdhála do 20 duine ar a mhéad.

Rochtain: Tá ár seomra léitheoireachta agus ár seomra comhdhála oiriúnach do dhaoine a úsáideann cathaoir rothaí. Faightear rochtain ar an dá limistéar sin trí úsáid a bhaint as ardaitheoir.

D’fhéadfadh sé nach mbeadh turais i dtaisclann na dtaifead oiriúnach do dhaoine a bhfuil deacrachtaí acu maidir le soghluaisteacht.

Chun do chuid riachtanas a phlé linn, déan teagmháil, le do thoil, le query@nationalarchives.ie

Cianrochtain

Bíonn baill foirne ar fáil freisin chun cur i láthair a thabhairt do ghrúpaí ar spéis leo é faoinár gcuid oibre agus faoinár gcuid bailiúchán.

Chun do chuid riachtanas a phlé linn, déan teagmháil, le do thoil, le query@nationalarchives.ie

Acmhainní

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoinár gcuid bailiúchán agus faoin obair a dhéanaimid, féach Ár nábhair chartlainne agus Eolas fuinn.