Ár n-ábhair chartlainne

Oideachas agus cianrochtain

Tá réimse leathan de chláir oideachais agus for-rochtana ag an gCartlann Náisiúnta a thacaíonn le taighde agus leis an bhfoghlaim agus a chuireann treoir ar fáil do ghrúpaí a thagann ar cuairt agus do ghrúpaí lasmuigh den láthair ar spéis leo é faoinár mbailiúcháin agus mar a úsáidtear iad.

For-rochtain

Tá baill foirne ar fáil freisin chun cur i láthair a thabhairt do ghrúpaí seachtracha lasmuigh den láthair ar spéis leo é faoinár gcuid oibre agus faoinár gcuid bailiúchán. Más mian leat cur i láthair lasmuigh den láthair ó dhuine dár mbaill foirne a iarraidh, seol ríomhphost chugainn ar [email protected].

Acmhainní

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoinár gcuid bailiúchán agus faoin obair a dhéanaimid, féach Ár n-ábhair chartlainne agus Eolas fúinn.