Ár n-ábhair chartlainne

Tionscadail chomhoibritheacha

Oibríonn an Chartlann Náisiúnta go tráthrialta i gcomhar le daoine aonair, le hinstitiúidí agus le comhlachtaí chun feasacht ar ár gcuid sealúchas a mhéadú agus chun tuilleadh rochtana ar ábhair chartlainne a éascú. Tá sealúchais na Cartlainne Náisiúnta fíorthábhachtach i dtaca le tuiscint a fháil ar fhorbairt pholaitíochta, shóisialta agus eacnamaíochta na hÉireann.

Cabhraíonn tionscadail chomhoibríocha den sórt sin le feabhas a chur ar chumas taighdeoirí éabhlóid stair na hÉireann agus a féiniúlachta cultúir a léiriú trí úsáid a bhaint as ábhar ó fhoinsí príomha.