Eolas fúinn

Reachtaíocht a rialaíonn an Chartlann Náisiúnta

Déantar an Chartlann Náisiúnta a rialú le roinnt achtanna agus rialachán agus tá na cinn is tábhachtaí díobh sin liostaithe anseo thíos.

I measc Achtanna agus Ionstraimí Reachtúla iomchuí eile, airítear an méid seo a leanas:
 • Public Records (Ireland) Act 1867– aisghaireadh an tAcht sin leis an Acht um Chartlann Náisiúnta 1986
 • Public Records (Ireland) Act, 1867, Amendment Act, 1875 – aisghaireadh an tAcht sin leis an Acht um Chartlann Náisiúnta 1986
 • Parochial Records Act, 1876– aisghaireadh an tAcht sin leis an Acht um Chartlann Náisiúnta 1986
 • An tAcht Cróinéirí, 1962, Alt 29
 • An tAcht Cóipchirt agus Ceart Gaolmhar, 2000
 • An tAcht Cóipchirt agus Ceart Gaolmhar (Leasú), 2007, alt 69
 • An tAcht Cóipchirt agus Ceart Gaolmhar (Leasú), 2004
 • An tAcht um Chosaint Sonraí, 2018, go háirithe ailt 42, 54 agus 55.
 • An tAcht Staidrimh, 1993, Alt 35
 • An tAcht Rialtais Áitiúil, 1994, Alt 64 – aisghaireadh an tAcht sin leis an Acht Rialtais Áitiúil 2001 ach rinneadh athráiteas ina leith san Acht sin – féach thíos
 • An tAcht Cuanta, 1996, Alt 92
 • An tAcht um Fhorais Chultúir Náisiúnta, 1997, go háirithe Alt 47
 • An tAcht um Shaoráil Faisnéise, 2014
 • An tAcht Comhdhlúite Cánacha, 1997. Alt 1003arna leasú le hAchtanna Airgeadais bliantúla ina dhiaidh sin
 • An tAcht Rialtais Áitiúil, 2001, Alt 80(6)
 • An tAcht um Chiste Oidhreachta, 2001
 • An tOrdú Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta (Ainm na Roinne agus Teideal an Aire a Athrú), 2017
 • An tOrdú Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta (Ainm na Roinne agus Teideal an Aire a Athrú), 2016
 • An tOrdú Turasóireachta, Cultúir agus Spóirt (Ainm na Roinne agus Teideal an Aire a Athrú), 2011
 • An tOrdú Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta (Ainm na Roinne agus Teideal an Aire a Athrú), 2010
 • An tOrdú Ealaíon agus Cultúir (Riarachán Roinne agus Feidhmeanna Aire a Aistriú), 2002
 • An tOrdú Turasóireachta, Spóirt agus Áineasa (Ainm na Roinne agus Teideal an Aire a Athrú), 2002
 • An tOrdú Ealaíon, Cultúir agus Gaeltachta (Ainm na Roinne agus Teideal an Aire a Athrú), 1997
 • An tOrdú Ealaíon agus Cultúir (Riarachán Roinne agus Feidhmeanna Aire a Aistriú), 1993
 • Ordú na Gaeltachta (Ainm na Roinne agus Teideal an Aire a Athrú), 1993
 • An tAcht Airí agus Rúnaithe (Leasú), 1939