Taighde ar stair theaghlaigh

Tuilleadh faisnéise faoin taighde a dhéanamh ar stair theaghlaigh.

Ár gcuid foinsí le haghaidh stair theaghlaigh & áitiúil

Foinsí atá ann sa Chartlann Náisiúnta le haghaidh stair theaghlaigh agus stair áitiúil.

Seirbhís ghinealais

Tá Seirbhís Ghinealais ar fail ó Luan go Aoine ó 10:00 go dtí 17:00 (seachas ó 13:00 go 14:00)

Cuirtear an tseirbhís sin ar fáil saor in aisce.

Daonáirimh na mblianta 1901 & 1911

Cuimsíonn láithreán gréasáin daonáirimh na Cartlainne Náisiúnta íomhánna digitithe agus innéacs inchuardaithe de thuairisceáin teaghlaigh agus de thaifid fhoghabhálacha a bhaineann le daonáirimh na hÉireann do na blianta 1901 agus 1911.

Ár láithreán gréasáin ginealais

Bailiúcháin dhigitithe atá fóinteach le haghaidh taighde ar stair theaghlaigh agus áitiúil.

Tá rochtain ar na taifid lena mbaineann saor in aisce.

Acmhainní ginealais

Faisnéis faoi eagraíochtaí ginealais agus faoi fhoilseacháin ghinealais.

Ceisteanna a chuirtear go minic

Freagraí ar cheisteanna a chuirtear go minic.