Taighde ar ábhair chartlainne dhlíthiúla

Faoi théarmaí an Achta um Chartlann Náisiúnta 1986 sainmhínítear taifid chúirte mar thaifid roinne agus, dá bhrí sin, ós rud é gurb ábhair chartlainne iad, tagann siad faoi réir na cosanta reachtaí céanna agus an chaomhantais bhuain chéanna atá i gceist le haghaidh taifid eile stáit.

Taifid Chúirte a choimeádtar sa Chartlann Náisiúnta

Baineann formhór na dtaifead cúirte a choimeádann an Chartlann Náisiúnta leis an tréimhse tar éis bhunú stát nua-aoiseach na hÉireann ach coimeádann an Chartlann Náisiúnta roinnt taifead cúirte a bhaineann leis an tréimhse roimh dhíothú na bliana 1922.

Taifid thiomnacha a choimeádtar sa Chartlann Náisiúnta

Faisnéis úsáideach maidir le rochtain a fháil ar fhoinsí tiomnacha, lena n-áirítear uachtanna.

Cóipeanna deimhnithe a ordú

Gabhann litir agus séala fíordheimhniúcháin atá eisithe ag an gCartlann Náisiúnta le cóip dheimhnithe. Tá seasamh dlíthiúil ag cóipeanna deimhnithe agus is féidir iad a úsáid ar mhaithe le cúrsaí dlí.

Gluais

Treoir maidir le téarmaíocht chartlainne agus dlí

Ceisteanna a chuirtear go minic

Freagraí ar cheisteanna a chuirtear go minic.