Ginealas

Treoir

Níl ach leagan Béarla den Treoir le fáil faoi láthair. Is achoimre í ar na foinsí saibhre eolais atá le fáil sa Chartlann Náisiúnta dóibh siúd a thosaionn ar thaighde faoi stair theaghlaigh; níl sí cuimsitheach. Tá cuir sios inti faoi na cartlanna seo i dteannta le heolas faoi fhoinsí ábhartha eile ar féidir a aimsiú i taisclanna eile. Tá cóipeanna crua ar fáil sa Chartlann Náisiúnta freisin.