Ár n-ábhair chartlainne

Ó 2022 amach: Taisce Taifead Fhíorúil na hÉireann

Is é atá i gceist le ‘Ó 2022 amach’ ná tionscadal de chuid Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, i gcomhar leis an gCartlann Náisiúnta, le Cartlann Náisiúnta na Ríochta Aontaithe, le hOifig Thaifead Poiblí Thuaisceart Éireann agus le Coimisiún Lámhscríbhinní na hÉireann, chun atógáil fhíorúil Oifig na dTaifead Poiblí in Éirinn, a díothaíodh i rith an Chogaidh Chathartha sa bhliain 1922, a chruthú. Mar thoradh ar an tionscadal, cruthófar atógáil fhíorúil na Taisce Taifead. Cruthófar an múnla 3D ar bhonn pleananna bunaidh ailtireachta agus ar bhonn fianaise fhótagrafach a bhaineann le tús an fichiú haois. Mar chuid den tionscadal freisin, tiomsófar fardal d’ábhar caillte agus sainaithneofar ábhar marthanach agus cóipeanna ionadacha nó cóipeanna malartacha atá ann i dtaisclanna éagsúla in Éirinn agus sa Ríocht Aontaithe. Tríd an tionscadal seo, féachfar le bunathrú a dhéanamh ar an staidéar a dhéantar ar stair na hÉireann ón aimsir mheánaoiseach i leith.

Tá tuilleadh faisnéise ar fáil ar láithreán gréasáin an tionscadail ag www.beyond2022.ie.

NAI, Mills Photograph Album, ina dtaispeántar daoine den fhoireann i dtaisce na taifid Oifig na dTaifead Poiblí in Éirinn sa bhliain 1914, 8 mbliana roimh an scrois de bharr an Cogadh Cathartha i 1922.

Card image cap

19.02.28

Doiciméid a tarrtháladh ó Oifig na dTaifead Poiblí (Éire) tar éis an dóiteáin sa bhliain 1922
Sa bhliain 2017, i gcomhar le Coimisiún Lámhscríbhinní na hÉireann, chuir an Chartlann Náisiúnta tús le suirbhéireacht ar 378 mbeart...

Tionscadail chomhoibritheacha

Card image cap

19.02.06

Doiciméid ar Bheartas Eachtrach na hÉireann
Tá doiciméid faoi Bheartas Eachtrach na hÉireann (DIFP) ina bhfoinse riachtanach phoiblí i leith staidéar a dhéanamh ar stair an...

Tionscadail chomhoibritheacha

Card image cap

19.02.06

Conflict Archive on the INternet (CAIN)
Is é atá in Conflict Archive on the INternet (CAIN) ná tionscadal de chuid an International Conflict Research Institute in...

Tionscadail chomhoibritheacha