Ár n-ábhair chartlainne

Doiciméid ar Bheartas Eachtrach na hÉireann

Tá doiciméid faoi Bheartas Eachtrach na hÉireann (DIFP) ina bhfoinse riachtanach phoiblí i leith staidéar a dhéanamh ar stair an fichiú haois in Éirinn. Is é is aidhm do DIFP ná stair bheartas eachtrach na hÉireann a chur ar fáil do gach duine agus cuireann sé feasacht ar stair chaidreamh idirnáisiúnta na hÉireann chun cinn i measc an phobail.

Ón tráth ar bunaíodh é sa bhliain 1997, tá deich n-imleabhar cruachóipe foilsithe ag DIFP ar imleabhair iad a chlúdaíonn tréimhsí ar leith ó 1919 go 1957. Foilsíodh iad ar fad de réir an sceidil ama a bhí leagtha amach maidir leo. Foilseofar Imleabhar XI (1957-61) i mí na Samhna 2018.

Mar chuid de thionscnamh rathúil ríomhscoláireachta, tá imleabhair I go VII (1919–45) ar fáil saor in aisce ar líne ag www.difp.ie. Ní fada go mbeidh tuilleadh imleabhar á gcur ar fáil.

Rinneadh na doiciméid atá ann sna himleabhair atá foilsithe a roghnú as bailiúchán na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála sa Chartlann Náisiúnta agus áirítear iontu ábhar iomchuí ó ábhair chartlainne de chuid ranna eile rialtais agus páipéir de chuid daoine iomchuí.

Táthar ag leanúint ar aghaidh leis an tionscadal mar chomhpháirtíocht idirinstitiúideach an-rathúil idir Acadamh Ríoga na hÉireann, an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus an Chartlann Náisiúnta.

Trína chlár cianrochtana, coimeádann DIFP caidreamh láidir ar bun le hinstitiúidí tríú leibhéal ar fud oileán na hÉireann trí bhíthin cainteanna, léachtaí agus seimineár.

Ar an leibhéal idirnáisiúnta, tá ardphróifíl ag DIFP laistigh de ghrúpa seanbhunaithe tionscadal domhanda trína ndéantar eagarthóireacht ar dhoiciméid taidhleoireachta agus trína bhfoilsítear doiciméid den sórt sin.

Faoi láthair, tá DIFP ag obair ar thionscadal chun comóradh a dhéanamh ar chothrom céad bliain bhunú na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála. Go dtí seo, tá seach-thionscadail curtha i gcrích againn maidir le haontachas na hÉireann le CEE, seasca bliain de bhallraíocht na hÉireann sna Náisiúin Aontaithe agus stair chaidreamh taidhleoireachta na hÉireann leis an tSeapáin.

Is iad seo a leanas staraithe DIFP: An Dr Michael Kennedy agus an Dr John Gibney.

(R-phost) difp@ria.ie

(T) @DIFP_RIA

(Idirlíon) www.difp.ie

NAI, DFA/6/417/129/1, Telegram announcing Ireland’s admission to the UN on 14 December 1955.

Card image cap

19.02.28

Doiciméid a tarrtháladh ó Oifig na dTaifead Poiblí (Éire) tar éis an dóiteáin sa bhliain 1922
Sa bhliain 2017, i gcomhar le Coimisiún Lámhscríbhinní na hÉireann, chuir an Chartlann Náisiúnta tús le suirbhéireacht ar 378 mbeart...

Tionscadail chomhoibritheacha

Card image cap

19.02.06

Conflict Archive on the INternet (CAIN)
Is é atá in Conflict Archive on the INternet (CAIN) ná tionscadal de chuid an International Conflict Research Institute in...

Tionscadail chomhoibritheacha

Card image cap

19.02.06

Dublin Culture Connects
Is cúis lúcháire don Chartlann Náisiúnta a bheith páirteach in Dublin’s Culture Connects, is é sin, tionscnamh de chuid Chomhairle...

Tionscadail chomhoibritheacha