Ár n-ábhair chartlainne

Doiciméid a tarrtháladh ó Oifig na dTaifead Poiblí (Éire) tar éis an dóiteáin sa bhliain 1922

Sa bhliain 2017, i gcomhar le Coimisiún Lámhscríbhinní na hÉireann, chuir an Chartlann Náisiúnta tús le suirbhéireacht ar 378 mbeart páipéir dhoinn ina raibh ábhar cartlainne a tarrtháladh ó Oifig na dTaifead Poiblí in Éirinn tar éis dhíothú na Taisce Taifead i rith an Chogaidh Chathartha sa bhliain 1922.

Rinneadh measúnacht ar an ábhar, ullmhaíodh cur síos ina leith agus tógadh grianghraif de. I measúnacht ar an riocht ina raibh an t-ábhar, breacadh síos an riocht ina raibh gach ítim ar leith agus rinneadh moltaí i dtaca le caomhantas de. Sannadh raon grád riochta do na doiciméid ó Ghrád 1 (Cobhsaí) go Grád 5 (Leochaileach). Baineann na doiciméid leis an tréimhse ón 14ú hAois go dtí tús an 20ú hAois.

Bhí damáiste den chineál céanna déanta do na bearta páir agus páipéir agus ceanglaíodh le chéile iad le linn an phróisis tarrthála. Bhí díchumadh déanta ar chion ard de na pár-dhoiciméid agus, mar thoradh ar theas an dóiteáin, bhí siad greamaithe de bhileoga eile páir.

Caomhnú

Tar éis athbhreithniú a dhéanamh ar an measúnacht ar riocht an ábhair, is é a bheidh sa dara céim den tionscadal ná dromchla na 28 n-ítim ar tugadh Grád 1 dóibh a ghlanadh agus a chobhsú.

Áirítear an méid seo a leanas i measc na n-ítimí Ghrád 1:

  • 13 ítim pháipéir – cuimsíonn an chuid is mó den ábhar doiciméid iolracha atá fillte agus grúpáilte le chéile. Tuairim is 1, 324 dhoiciméad
  • 15 ítim pháir – tá rollaí móra agus doiciméid fhillte araon ann – os cionn 500 bileog pháir.

Áirítear an méid seo a leanas i measc na n-ítimí Ghrád 1 is spéisiúla:

  • Rolla aturnaetha, 1785-1834
  • Státchiste Dlí: 250 Eascaire Toghairme, 1894
  • Cuntais an Státchiste Ioncaim ó chalafort Bhaile Átha Cliath maidir le préimheanna cruithneachta, 1762-1789
  • Rolla Deimhnithe a eisíodh chuig fiontraithe i leith talún, 1665-1668
  • Tuairisceáin ghíománra ó Éirí Amach 1798 i dtaca le Contae Cheatharlach

Tá an obair seo á déanamh faoi láthair mar thoradh ar mhaoiniúchán flaithiúil ó Choimisiún Lámhscríbhinní na hÉireann.

Common Pleas: Outlawries, Estreats of 1741 & 1743. The rolled leaves of parchment in this document are fused in the middle with dirt and soot is fixed to the swollen collagen fibres.

Card image cap

19.02.06

Doiciméid ar Bheartas Eachtrach na hÉireann
Tá doiciméid faoi Bheartas Eachtrach na hÉireann (DIFP) ina bhfoinse riachtanach phoiblí i leith staidéar a dhéanamh ar stair an...

Tionscadail chomhoibritheacha

Card image cap

19.02.06

Conflict Archive on the INternet (CAIN)
Is é atá in Conflict Archive on the INternet (CAIN) ná tionscadal de chuid an International Conflict Research Institute in...

Tionscadail chomhoibritheacha

Card image cap

19.02.06

Dublin Culture Connects
Is cúis lúcháire don Chartlann Náisiúnta a bheith páirteach in Dublin’s Culture Connects, is é sin, tionscnamh de chuid Chomhairle...

Tionscadail chomhoibritheacha