Ár n-ábhair chartlainne

Conflict Archive on the INternet (CAIN)

Is é atá in Conflict Archive on the INternet (CAIN) ná tionscadal de chuid an International Conflict Research Institute in Ollscoil Uladh. Tríd an tionscadal seo táthar ag féachaint le hábhair ó fhoinsí príomha a fhoilsiú ar líne d’fhonn taifeadadh a dhéanamh ar an staid pholaitíochta agus ar an gcoimhlint i dTuaisceart Éireann ón mbliain 1968 go dtí an lá atá inniu ann. Cuireadh tús leis an tionscadal in 1996 agus cruthaíodh láithreán gréasáin bliain ina dhiaidh sin.

Tá an Chartlann Náisiúnta i measc roinnt institiúidí cartlannaíochta a chuireann íomhánna digitithe d’ábhair chartlainne atá ina mbailiúcháin ar fáil lena gcur ar taispeáint ar láithreán gréasáin CAIN. I gcomhar le baill foirne de chuid na Cartlainne Náisiúnta, déanann taighdeoirí CAIN comhaid roinne a roghnú as measc ábhair chartlainne Ranna Stáit éagsúla. I measc na ranna sin, áirítear an Roinn Gnóthaí Eachtracha, Roinn an Taoisigh agus an Roinn Dlí agus Cirt. Tá tuilleadh faisnéise ar fáil ar láithreán gréasáin an tionscadail ag www.cain.ulst.ac.uk.

An Conradh Angla-Éireannach, 1985 sínithe ag An Taoiseach, An Dr. Gearóid MacGearailt agus An Príomh-aire na Breataine Margaret Thatcher.

Card image cap

19.02.28

Doiciméid a tarrtháladh ó Oifig na dTaifead Poiblí (Éire) tar éis an dóiteáin sa bhliain 1922
Bailiúchán d'ábhar a piocadh suas agus tarrtháladh tar éis an dóiteáin a rinne scrios ar Oifig na dTaifead Poiblí in...

Tionscadail chomhoibritheacha

Card image cap

19.02.06

Doiciméid ar Bheartas Eachtrach na hÉireann
Tá doiciméid faoi Bheartas Eachtrach na hÉireann (DIFP) ina bhfoinse riachtanach phoiblí chun staidéar a dhéanamh ar stair an fichiú...

Tionscadail chomhoibritheacha

Card image cap

19.02.06

Culture Company Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Is cúis lúcháire don Chartlann Náisiúnta a bheith páirteach le Culture Company Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, tionscnamh de chuid...

Tionscadail chomhoibritheacha