Seirbhísí don rialtas

  • Freagrachtaí faoi reachtaíocht
  • Aistriúchán taifead (agus traenáil)
  • Oifigeach Deimhniúcháin a ainmniú
  • Oifigeach Toilithe a ainmniú

Tá an Chartlann Náisiúnta ar oscailt don phobal.

Uaireanta oscailte: 10am – 5pm ach go bhfuil muid dúnta le haghaidh lóin 1-2pm seachas Dé Luain (ar oscailt 10am-5pm),

An bhfuil tú ag iarraidh cláir bhreithe, phósta agus bháis? Gabh chuig Oifig an Ard-Chláraitheora le do thoil.

An seomra léitheoireachta

Ceadaítear d’aon duine den phobal ag a bhfuil ticéad léitheora bailí, teacht ar Sheomra Léitheoireachta na Cartlainne Náisiúnta.


Seirbhísí don rialtas

  • Freagrachtaí faoi reachtaíocht
  • Aistriúchán taifead (agus traenáil)
  • Oifigeach Deimhniúcháin a ainmniú
  • Oifigeach Toilithe a ainmniú