Taispeántais ar líne

Sufraigéidí agus dálaí príosúin in Éirinn

An seomra léitheoireachta

Ceadaítear d’aon duine den phobail ag a bhfuil ticéad léitheora bailí rochtain a fháil ar Sheomra Léitheoireachta na Cartlainne Náisiúnta.


Taispeántais ar líne

Sufraigéidí agus dálaí príosúin in Éirinn

Ar oscailt Luan go hAoine 10:00am-5:00pm

Tabhair do d’aire go ndúnfaimid don phobal Dé hAoine an 7 Aibreán (Aoine an Chéasta) agus Dé Luain an 10 Aibreán (Luan Cásca).

Taifid Dhlíthiúla

  • Tús a chur le Taighde ar Ábhair Chartlainne
  • Taifid Chúirte a choimeádtar sa Chartlann Náisiúnta
  • Taifid tiomnacha
  • Cóip dheimhnithe a ordú

Thaifid Stairiúla

  • Tús a chur le Taighde Cartlainne
  • Tagairt a Dhéanamh d’Ábhair Chartlainne
  • Cuir eolas ar ár mBailiúcháin
  • Treoirleabhair & Foinsí Taighde