Taifid stairiúla

Treoirleabhair & foinsí taighde

Tá sraith gearrthéacsanna treoracha a bhaineann le cuid de na bailiúcháin is tábhachtaí dár gcuid, agus is minice a cheadaítear, ullmhaithe ag an gCartlann Náisiúnta.  Féach an liosat ar chlé: ní liosta cuimsitheach é agus ní áirítear ach codán beag dár gcuid sealúchas ann. Tá na téacsanna ceaptha chun forléargas gearr a thabhairt ar na […]

Tús a chur le taighde cartlainne

Cén t-ábhar ar mhaith leat taighde a dhéanamh faoi? Déan cinneadh faoin ábhar spéise atá agat. An mian leat tuilleadh faisnéise a fháil faoi stair do theaghlaigh, an mac léinn tú agus spéis ar leith agat i stair pholaitíochta, i stair shóisialta nó i stair eacnamaíochta nó an taighdeoir gairmiúil tú agus bailiúchán sonrach nó […]

Treoir maidir le taifid thiomnacha a choimeádtar sa Chartlann Náisiúnta

Céard í uacht? Is é atá in uacht ná doiciméad atá scríofa ag duine aonair agus ina sonraíonn sé nó sí a mhianta nó a mianta i dtaobh conas a roinnfear a eastát nó a heastát tar éis a bháis nó a báis. Ní thagann uacht chun bheith ina doiciméad dlíthiúil go dtí go bhfaightear […]