Seirbhísí don rialtas

Uirlis iniúchta sonraí

Rinneadh uirlis Iniúchta Sonraí chun cabhrú le Ranna Stáit sraitheanna taifead ar fiú iad a chaomhnú go buan mar ábhair chartlainne agus sraitheanna taifead nach ceart iad a coimeád tar éis gá a bheith leo ar mhaithe le cúrsaí gnó a shainaithint.