Seirbhísí don rialtas

  • Freagrachtaí faoi reachtaíocht
  • Aistriúchán taifead (agus traenáil)
  • Oifigeach Deimhniúcháin a ainmniú
  • Oifigeach Toilithe a ainmniú

An Chartlann Náisiúnta

Tá an Chartlann Náisiúnta ar oscailt don phobal.
Uaireanta oscailte: 10am – 5pm. Tá an Seomra Léitheoireachta druidte le haghaidh lóin 1-2pm ach amháin Dé Luain (ar oscailt 10am-5pm)
 

An seomra léitheoireachta

Ceadaítear d’aon duine den phobal ag a bhfuil ticéad léitheora bailí, teacht ar Sheomra Léitheoireachta na Cartlainne Náisiúnta.


Seirbhísí don rialtas

  • Freagrachtaí faoi reachtaíocht
  • Aistriúchán taifead (agus traenáil)
  • Oifigeach Deimhniúcháin a ainmniú
  • Oifigeach Toilithe a ainmniú