Athraigh téacs
 • Normal text
 • Colour Text
 • Black and white text

Eolas fúinn

Reachtaíocht a rialaíonn an Chartlann Náisiúnta


Tá an Chartlann Náisiúnta rialaithe ag líon áirithe achtanna agus rialachán agus tá na cinn is tábhachtaí díobh liostaithe thíos. Is féidir na cinn a bhfuil hipearnasc leo a fháil agus a léamh mar chomhaid .pdf agus is féidir rochtain a fháil orthu le Adobe Acrobat Reader. Mura bhfuil an ríomhchlár sin ar do ríomhaire is féidir é a íoslódáil saor in aisce trí chliceáil ar an nasc seo.

 

 

Áirítear ar Achtanna agus Ionstraimí Reachtúla cuí eile:

 

 • Acht na dTaifead Poiblí, 1867 (138 KB) – arna aisghairm leis an Acht um Chartlann Náisiúnta, 1986
 • Acht na dTaifead Poiblí, 1867, Acht Leasaithe, 1875 – arna airghairm leis an Acht um Chartlann Náisiúnta, 1986
 • Acht na dTaifead Paróisteach, 1876 – arna aisghairm leis an Acht um Chartlann Náisiúnta, 1986
 • An tAcht Cróinéirí, 1962, Alt 29
 • An tAcht um Chosaint Sonraí, 1988
 • An tOrdú Ealaíon agus Cultúir (Feidhmeanna Aire a Tharmligean), 1993
 • Ordú Gaeltachta (Feidhmeanna Aire a Tharmligean),1993
 • An tAcht Staidrimh, 1993, Alt 35
 • An tAcht Rialtais Áitiúil, 1994, Alt 64 – arna aisghairm agus arna athrú leis an Acht Rialtais Áitiúil 2001 – féach thíos
 • An tAcht Cuanta, 1996, Alt 92
 • An tAcht um Institiúidí Cultúrtha Náisiúnta 1997, Alt 47 go háirithe
 • An tAcht um Shaoráil Faisnéise, 1997 (an tAcht iomlán, ach go háirithe ailt 6(8), 15(5) agus 46(2) agus Alt 1(2) den chéad Sceideal)
 • An tAcht Comhdhlúite Cánacha, 1997, Alt 1003 mar a leasaíodh le hAchtanna Airgeadais bliantiúla ina dhiaidh sin
 • An tOrdú Ealaíon, Cultúir agus Gaeltachta (Ainm na Roinne agus Teideal an Aire a Athrú), 1997
 • An tAcht Rialtais Áitiúil, 2001, Alt 80(6)
 • An tAcht um Chiste Oidhreachta, 2001
 • An tAcht um Chosaint Sonraí (Leasú), 2003
 • An tAcht um Shaoráil Faisnéise (Leasú), 2003
 • An tOrdú Ealaíon agus Cultúir (Riarachán Roinne agus Feidhmeanna Aire a Aistriú), 2002
 • An tOrdú Turasóireachta, Spóirt agus Áineasa (Ainm na Roinne agus Teideal an Aire a Athrú), 2002
 • An tOrdú Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta (Ainm na Roinne agus Teideal an Aire a Athrú), 2010
 • An tOrdú Turasóireachta, Cultúir agus Spóirt (Ainm na Roinne agus Teideal an Aire a Athrú), 2011