Athraigh téacs
  • Normal text
  • Colour Text
  • Black and white text

Beartas príobháideachais

 

Láithreán gréasáin na Cartlainne Náisiúnta

Baineann an ráiteas seo le cleachtais phríobháideachta na Cartlainne Náisiúnta maidir lena láithreán gréasáin. Tá naisc le láithreáin eile inár láithreán gréasáin ach níl an Chartlann Náisiúnta freagrach as cleachtais phríobháideachta aon cheann de na láithreáin eile sin. Molaimid go mbeifeá ar an eolas maidir leis sin nuair a fhágfaidh tú ár láithreán agus molaimid na ráitis phríobháideachta a léamh ar láithreáin ghréasáin eile a dtugann tú cuairt orthu agus a bhailíonn eolas inaitheanta pearsanta. Ní bhaineann an ráiteas príobháideachta seo ach le heolas a bhailítear ar ár láithreán gréasáin agus sin amháin.

 

 

Ráiteas ginearálta agus eolas pearsanta a bhailiú agus a úsáid

Sa Chartlann Náisiúnta, léirítear meas ar chearta a húsáideoirí agus ní bhailítear eolas pearsanta d’aon chineál de ghnáth. Sa chás go dtugann úsáideoir eolas pearsanta go deonach, úsáidfear na sonraí chun críocha eolais, taighde nó anailíse agus sin amháin. Déileálfar le haon eolas pearsanta a thabharfaidh tú don Chartlann Náisiúnta ar an gcaighdeán slándála agus rúndachta is airde, go daingean de réir na nAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003.

 

Ní bhaintear úsáid as fianáin ar an láithreán gréasáin seo, seachas fianáin shealadacha ‘seisiúin’, trína chuirtear ar chumas brabhsálaí an chuairteora cuimhne a choinneáil ar leathanaigh an láithreáin ghréasáin seo a mbíonn cuairt tugtha orthu cheana féin. Féadfaidh cuairteoirí an láithreán gréasáin seo a úsáid agus ní chaillfear aon fheidhmiúlacht má dhéantar fianáin a dhíchumasú ón mbrabhsálaí gréasáin.

 

Cé go bhfuil eolas staitistiúil faoi leith ar fáil dúinn trínár soláthróir seirbhíse idirlín, ní nochtaítear aon eolas pearsanta dúinn agus gnáthbhrabhsáil gréasáin á dhéanamh. D’fhéadfadh seoladh loighciúil an fhreastalaí atá in úsáid agat, an t-ainm fearainn ardleibhéil ónar féidir leat rochtain a fháil ar an idirlíon (mar shampla, .ie, .com agus mar sin de, an cineál brabhsálaí atá á úsáid agat, an dáta agus an t-am a théann tú isteach ar ár láithreán agus an seoladh idirlín a d’úsáid tú mar nasc chuig ár láithreán) a bheith san áireamh san eolas sin.

 

Úsáidtear roinnt den eolas thuas chun staitisticí achomair a chruthú a ligeann dúinn líon na gcuairteoirí ar ár láithreán a mheas agus na leathanaigh is minicí a léitear a aithint. Bainimid úsáid as na staitisticí sin mar chabhair chun an láithreán a dhéanamh níos éasca le húsáid.

 

 

Fianáin

Is ionann fianán agus mír sonraí ina bhfuil eolas maidir le do chuid gníomhaíochtaí ar an idirlíon. Ní bhainimidne úsáid ach as fianáin seisiúin chun súil a choinneáil ar dhul chun cinn úsáideoirí ar an láithreán, rud a ligeann dúinn slándáil agus sláine na sonraí a úsáidtear a chothabháil. Níl an t-eolas ar fhianán nasctha le haon eolas inaitheanta pearsanta a chuireann tú isteach ar ár láithreán. Go simplí, cuirfear deireadh leis an rochtain a bheidh againne ar an bhfianán chomh luath is a dhúnfaidh tú do bhrabhsálaí.

 

 

Comhaid loga

Nuair a úsáideann tú an t-idirlíon, tugtar seoladh uathúil duit ar a dtugtar seoladh IP. Baintear úsáid as seoltaí IP chun anailís a dhéanamh ar threochtaí, chun an láithreán a riaradh, chun súil a choinneáil ar ghluaiseachtaí úsáideoirí agus chun eolas staitistiúil a bhailiú. Níl seoltaí IP nasctha le heolas inaitheanta pearsanta.

 

 

Fógra maidir le hathruithe ar ár bpolasaí príobháideachais

Tá ceart ar cosaint ag an gCartlann Náisiúnta dá lánrogha féin an ráiteas príobháideachais seo a athrú tráth ar bith agus ba chóir duit an ráiteas príobháideachais seo a sheiceáil go rialta i gcomhair aon leasuithe.