Athraigh téacs
  • Normal text
  • Colour Text
  • Black and white text

Eolas fúinn

Réamheolas


Mar chuid thábhachtach de shaol intleachtúil agus cultúir an náisiúin, coinníonn an Chartlann Náisiúnta taifid stát nua aimseartha na hÉireann ina bhfuil cuntas le fáil ar éabhlú stairiúil agus ar chruthú fhéiniúlacht náisiúnta an stáit.

 

Ag teacht lenár Ráiteas Misin cinntímid go gcaomhnaítear na taifid a bhaineann le hÉirinn, atá i dteideal a gcaomhnaithe, mar chairteanna agus féachaimid chuige go ndéantar na socruithe cuí le go mbeidh teacht ag an bpobal ar chairteanna.

 

Baineann na bailiúcháin leis an tír go léir agus tá cumas mór taighde ag baint leo mar go soláthraíonn siad ábhar bunfhoinse riachtanach do dhaoine atá féachaint le tuiscint a fháil ar na fórsaí sóisialta, eacnamaíochta agus polaitiúla a mhúnlaigh Éire. Éascaíonn siad freisin staidéar ar pholasaí Rialtais agus spreagann siad úsáid ár n-oidhreachta cartlainne i measc an phobail go ginearálta.