Taifid stairiúla

Treoir maidir le taifid a bhí taiscthe in Oifig na dTaifead Poiblí in Éirinn

Sa bhliain 1919, d’fhoilsigh Herbert Wood, Leas-Choimeádaí Cúnta na dTaifead Poiblí, treoir chuimsitheach maidir le taifid a bhí taiscthe in Oifig na dTaifead Poiblí in Éirinn (PROI). Tá ról lárnach ag an Treoir sin do thaighdeoirí acadúla ní hamháin a mhéid a bhaineann lena fháil amach cad iad na taifid a bhí ann roimh dhíothú PROI i rith an Chogaidh Chathartha sa bhliain 1922 ach, freisin, cad iad na taifid a tháinig slán ón díothú sin.

Tá digitiú déanta ar an Treoir sin agus is féidir í a uaslódáil anseo:

Wood’s Guide, part I

Wood’s Guide, part II

Card image cap

19.03.20

Treoir maidir le hábhair chartlainne an Oifig Luachála
Ba é a bhí i luacháil na hÉireann ná suirbhéireacht chadastrach a rinneadh ar mhaithe le cáin a thobhach ar...

Treoirleabhair & foinsí taighde

Card image cap

19.03.11

Páipéir Hilda Tweedy (Irish Housewives Association)
The Irish Housewives Association (IHA) was formed in 1942, with the objective of gaining recognition for the right of housewives...

Treoirleabhair & foinsí taighde

Card image cap

19.03.11

The Joint Committee of Women’s Societies and Social Workers
The first committee meeting of the Joint Committee of Women’s Societies and Social Workers was held in March 1935, at...

Treoirleabhair & foinsí taighde