Ár n-ábhair chartlainne

An Conradh Angla-Éireannach, 1921

Rinneadh ár láithreán gréasáin a bhaineann leis an gConradh Angla-Éireannach, 1921, a lainseáil sa bhliain 2011 ar dtús chun comóradh a dhéanamh ar chothrom 90 bliain shíniú an Chonartha.

Baineann an láithreán gréasáin sin leas as sealúchais shaibhre dhoiciméadacha atá ann i measc na dtaifead bunaidh de chuid Rialtas na hÉireann atá á gcoimeád ag an gCartlann Náisiúnta. Cuid lárnach den taispeántas seo is ea an doiciméad bunaidh é féin a cuireadh ar fáil ina iomláine ar líne. Baineann an taispeántas úsáid as bunábhar chun cur síos a dhéanamh ar Éirinn i ndiaidh Chogadh na Saoirse, ar an tslí inar mhúnlaigh sé sin na caibidlíochtaí faoin gconradh, agus ar theacht chun cinn comhaontaithe agus ar na hiarmhairtí agus ar an gCogadh Cathartha a lean as sin.

Card image cap

19.03.05

Páipéir Chláraithe Oifig an Phríomh-Rúnaí, 1818-1922
Is ionann taifid Oifig an Phríomh-Rúnaí agus ceann de na bailiúcháin is luachmhaire dá bhfuil ann agus ina gcuimsítear bunábhar...

Cuir eolas ar ár mBailiúcháin

Card image cap

19.03.04

Deich mBliana na gCuimhneachán
Ar láithreán gréasáin na Cartlainne Náisiúnta a bhaineann le Deich mBliana na gCuimhneachán, tugtar léargas ar fhorbairt stairiúil na hÉireann...

Cuir eolas ar ár mBailiúcháin

Card image cap

19.02.06

Ár láithreán gréasáin ginealais
Tá láithreán gréasáin Ginealais forbartha ag an gCartlann Náisiúnta chun rochtain ar bhailiúcháin dhigitithe atá fóinteach le haghaidh taighde ar...

Cuir eolas ar ár mBailiúcháin