Athraigh téacs
  • Normal text
  • Colour Text
  • Black and white text

Treoirleabhair agus ailt taighde

Réamheolas


Is éard atá i dtreoracha d’fhoinsí, mar aon le hailt atá bunaithe ar ár sealbháin, ná cur i láthair do chuid dár mbailiúcháin cartlainne. Tá eolas mion iontu ar roinnt topaicí éagsúla, tugann siad cúlra nó comhthéacs stairiúil inar cruthaíodh na taifid agus d’fhéadfadh siad réimsí spéise taighde a thabhairt chun suntais.

 

Tabhair ar aird, le do thoil, go bhfuil na treoracha agus na hailt atá bunaithe ar bhailiúcháin taifead áirithe beartaithe chun tuairim a thabhairt don phobal faoinár sealbháin; is treoir do bhailiúcháin taifead roghnaithe iad na tuairiscí atá ann agus ní liostaí cuimsitheacha iad ar na taifid go léir atá againn.

 

Treoirleabhair

Tá na treoracha taighde comhdhéanta de thuairiscí ar thaifid atá ag an gCartlann Náisiúnta a bhaineann le hábhair éagsúla. I gcásanna áirithe, tugann siad faisnéis chomhthéacs ar shraith taifead atá cruthaithe ag gníomhaireachtaí Rialtais sonracha, chomh maith le stair riaracháin na gcomhlachtaí sin – i measc na samplaí tá an tSuirbhéireacht Ordanáis agus Oifig na nOibreacha Poiblí.

 

Cliceáil ar na teidil chun tuairisc nó stair riaracháin na sraithe taifead a fheiceáil:

 

 

Ailt taighde

Baineann na hailt seo a leanas, a foilsíodh in irisí cairteanna nó stairiúla, le sraitheanna taifead roghnaithe atá sa Chartlann Náisiúnta agus tugann siad eolas comhthéacs ar chuid dár gcuid bailiúchán.