Athraigh téacs
  • Normal text
  • Colour Text
  • Black and white text

Taifid sa Chartlann Náisiúnta

Taifid Ranna Rialtais


Faoin Acht um Chartlann Náisiúnta, 1986, caithfear gach taifead ó Ranna Rialtais, lena n-áirítear cúirteanna agus raon comhlachtaí eile, a chaomhnú agus a aistriú go dtí an Chartlann Náisiúnta nuair a bhíonn siad tríocha bliain d’aois, mura mbíonn a ndiúscairt údaraithe go sonrach ag an Stiúrthóir.

 

Aistríonn Ranna Rialtais na mílte doiciméad oifigiúil go bliantúil go dtí an Chartlann Náisiúnta agus tá fáil ar chairteanna na Ranna agus na ngníomhaireachtaí Stáit seo a leanas inár Seomra Léitheoireachta le go bhféadfaidh an pobal féachaint orthu. Tugann hipearnasc ó ainm na Roinne le fios go bhfuil bunachar áis aimsithe ag dul leis.