Athraigh téacs
  • Normal text
  • Colour Text
  • Black and white text

Taifid sa Chartlann Náisiúnta

Taifead atá ar fáil ar mhicreafhoirm


Cé go bhfuil go leor de na taifid agus d’ábhar na Cartlainne Náisiúnta i bhfoirm théacs, tá réimse leathan cáipéisí ann i meáin eile chomh maith, leithéidí: micreascannán, micreafhís, grianghraif, ábhar closamhairc, léarscáileanna, pleananna agus líníochtaí.

 

Tá cuid de na taifid is minice a mbítear ag breathnú orthu curtha ar mhicreascannán lena gcaomhnú leanúnach a chinntiú agus chun rochtain an phobail ar an eolas a éascú. Tá 17 meaisín léite micreascannán (micreascannán nó micrifíse) féinfhreastail sa Seomra Léitheoireachta agus tá fáil ar liosta a thugann mionsonraí de na cartlanna atá ar fáil ar mhicreafhoirm.

 

Chun taifid ar mhicreascannán a fheiceáil, bíonn ar léitheoirí na nithe seo a leanas a dhéanamh:

 

  • An uimhir thagartha micreascannáin don ábhar atá de dhíth a fháil ag baint úsáide as na háiseanna aimsithe sa Seomra Léitheoireachta agus sa Seomra Micreascannáin atá suite díreach láimh leis an Seomra Léitheoireachta; 
  • Luann an áis aimsithe sa Seomra Micreascannáin an uimhir cófra agus tarraiceáin don mhicreascannán iomchuí; 
  • Tógann an léitheoir an scannán amach as an tarraiceán agus tugann sé/sí go dtí an deasc sa Seomra Micreascannáin é áit a ndéanann duine den fhoireann é a scanadh; 
  • Ansin luchtaíonn an léitheoir an scannán ar an meaisín léite micreascannáin sa Seomra Léitheoireachta; 
  • Nuair a bhítear críochnaithe leis an scannán, tugann an léitheoir ar ais go dtí an deasc sa Seomra Micreascannáin é áit a scanann an duine den fhoireann ar ais é agus cuireann sé/sí ar ais sa tarraiceán é; 
  • Ní féidir le léitheoirí ach scannán amháin a bheith acu ag an am; 

Is féidir le léitheoirí cóipeanna de leathanaigh ar mhicreascannán a cheannach ag baint úsáide as 8 meaisín léite-clóite micreascannáin féinseirbhíse sa Seomra Léitheoireachta agus i gcomhair mionsonraí ar chostais chóipeála, féach le do thoil ar an rannóg Micreafhoirm in Faigh cóipeanna de thaifid.