Athraigh téacs
  • Normal text
  • Colour Text
  • Black and white text

Taifid sa Chartlann Náisiúnta

Réamheolas


Coinníonn an Chartlann Náisiúnta taifid stát nua aimseartha na hÉireann ina bhfuil cuntas le fáil ar éabhlú stairiúil agus ar chruthú fhéiniúlacht náisiúnta an stáit. Tá cumas mór taighde ag baint leis na mbailiúcháin seo mar go soláthraíonn siad ábhar bunfhoinse riachtanach do dhaoine atá féachaint le tuiscint a fháil ar na fórsaí sóisialta, eacnamaíochta agus polaitiúla a mhúnlaigh Éire.

 

Scriosadh beagnach na taifid ar fad a tugadh ar lámh d’Oifig Thaifead Poiblí na hÉireann roimh 1922 nuair a tharla tine agus pléascán ag tús Chogadh na gCarad i mí Meithimh 1922 agus dá bharr sin is ón 19ú agus an 20ú aois, den chuid is mó, an t-ábhar atá á choimeád sa Chartlann Náisiúnta cé go bhfuil corr rolla cúirte agus airgeadais ó chomh fada siar le tús na 14ú aois ann.

 

 

Coimre ar ár mbailiúcháin

 

  • Cartlanna Ranna Rialtais maidir leis an tréimhse 1922–1984 go háirithe;
  • Cartlanna Oifig an Phríomh-Rúnaí agus na n-oifigí gaolmhara don tréimhse 1790–1922;
  • Cartlanna áisínteachtaí Rialtais eile a bhí ag feidhmiú sa 19ú agus 20ú aois go háirithe chomh maith le roinnt cartlanna ón 17ú agus 18ú aois;
  • Cartlanna na gcúirteanna agus na gclár probháide ó dheireadh na 19ú haoise agus ón 20ú aois go háirithe ach roinnt cáipéisí ón 14ú aois i leith san áireamh chomh maith;
  • Cartlanna a fuarthas ó fhoinsí eile, ina measc paróistí Eaglais na hÉireann, boird caladhfoirt, boird sláinte, ospidéil, scoileanna, cumainn charthanachta, ceardchumainn, gnólachtaí, oifigí dlíodóra, oifigí eastát agus daoine aonair, a bhaineann leis an 19ú agus 20ú aois go háirithe ach a bhfuil ábhar ón 17ú agus ón 18ú aois ina measc chomh maith;
  • Trascríobh, féilirí, sleachta agus innéacsa maidir le buntaifid ón 13ú go dtí an 19ú aois a scriosadh sa bhliain 1922.

 

 

Na bailiúcháin is minicí a mbaintear úsáid astu