Athraigh téacs
 • Normal text
 • Colour Text
 • Black and white text

Ábhar nua sa chatalóg ar líne

Nuashonrú – Eanáir-Márta 2014


Bíonn an Chartlann Náisiúnta ag cur ábhar nua-shealbhaithe agus ábhar oidhreachta a bhíonn liostaithe ar chaighdeán cartlainne nua-aimseartha lena catalóg ar líne go leanúnach.

 

Cuireadh na taifid seo a leanas lenár gcatalóg ar líne i mí Eánáir agus i mí Márta:

 

Eanáir

 

Tabhair ar aird, le do thoil, nach bhfuil na taifid thíos stóráilte ar an láithreán agus nach mór iad a ordú ar a laghad lá amháin roimh ré. Tá tuilleadh eolais maidir le taifid a ordú roimh chuairt a thabhairt orainn le fáil sa roghchlár Seirbhísí dár gCuairteoirí.

 

 • Roinn an Taoisigh: taifid a bhaineann le 1983 go príomha (2013/100) arna n-eisiúint in 2014
 • Oifig an Ard-Aighne, comhaid a bhaineann le hÁbhair (SR): taifid a bhaineann le 1983 go príomha (2013/16) arna n-eisiúint in 2014
 • Oifig an Ard-Aighne, comhaid na nDréachtóirí Parlaiminte (PC): taifid a bhaineann le 1983 go príomha (2013/17) arna n-eisiúint in 2014
 • Oifig Rúnaí an Uachtaráin: taifid a bhaineann le 1983 go príomha (2013/97) arna n-eisiúint in 2014
 • An Roinn Dlí agus Cirt, an Rannán Athchóirithe Dlí Choiriúil: taifid a bhaineann le 1983 go príomha (2013/98) arna n-eisiúint in 2014
 • An Roinn Dlí agus Cirt, an Rannán Coiriúil 1: taifid (2013/106) arna n-eisiúint in 2014
 • An Roinn Dlí agus Cirt, An Rannán Comhionannais agus Éagsúlachta: taifid a bhaineann le 1983 go príomha (2013/93) arna n-eisiúint in 2014
 • An Roinn Leasa Shóisialaigh: taifid a bhaineann le 1983 go príomha (2013/48) arna n-eisiúint in 2014
 • An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, An Brainse Logainmneacha: taifid (2013/46) arna n-eisiúint in 2014
 • An Roinn Gnóthaí Eachtracha, comhaid na Clárlainne Lárnaí: taifid a bhaineann le 1983 go príomha (2013/27) arna n-eisiúint in 2014
 • An Roinn Gnóthaí Eachtracha, comhaid an Ard-Rúnaí: taifid a bhaineann le 1983 go príomha (2013/28) arna n-eisiúint in 2014
 • An Roinn Gnóthaí Eachtracha, Buanionadaíocht na hÉireann chuig an Aontas Eorpach: taifid a bhaineann le 1983 go príomha (2013/29) arna n-eisiúint in 2014
 • An Roinn Gnóthaí Eachtracha, Ambasáid na hÉireann chuig an nGearmáin: taifid a bhaineann le 1983 go príomha (2013/30) arna n-eisiúint in 2014
 • An Roinn Gnóthaí Eachtracha, Ambasáid na hÉireann chuig an Astráil: taifid a bhaineann le 1983 go príomha (2013/32) arna n-eisiúint in 2014
 • An Roinn Gnóthaí Eachtracha, Ard-Chonsalacht na hÉireann i Chicago: taifid a bhaineann le 1983 go príomha (2013/33) arna n-eisiúint in 2014
 • An Roinn Gnóthaí Eachtracha, Ambasáid na hÉireann chuig an Rúis: taifid a bhaineann le 1983 go príomha (2013/36) arna n-eisiúint in 2014
 • An Roinn Gnóthaí Eachtracha, Buanionadaíocht na hÉireann chuig na Náisiúin Aontaithe, Nua Eabhrac: taifid a bhaineann le 1983 go príomha (2013/38) arna n-eisiúint in 2014
 • An Roinn Gnóthaí Eachtracha, Buanionadaíocht na hÉireann chuig na Náisiúin Aontaithe, an Ghinéiv: taifid (2013/51) arna n-eisiúint in 2014
 • An Roinn Gnóthaí Eachtracha, Ambasáid na hÉireann chuig an bhFrainc: taifid (2013/40) arna n-eisiúint in 2014
 • An Roinn Gnóthaí Eachtracha, Ambasáid na hÉireann chuig Stáit Aontaithe Mheiriceá: taifid a bhaineann le 1983 go príomha (2013/42) arna n-eisiúint in 2014
 • An Roinn Gnóthaí Eachtracha, Ambasáid na hÉireann chuig an nGréig: taifid (2013/43) arna n-eisiúint in 2014

 

Márta

 

 • Ambasáid na hÉireann go Ceanada: scaoileadh 2014 de thaifid a bhaineann go príomha le 1983 (2013/39)
 • An Oifig Phrobháide, Baile Átha Cliath: taifid thiomnacha a bhaineann leis an mbliain 1989 (2010/1)
 • An Oifig Phrobháide, Baile Átha Cliath: taifid thiomnacha a bhaineann leis an mbliain 1986 (2007/1)
 • An Oifig Phrobháide, Baile Átha Cliath: taifid thiomnacha a bhaineann leis an mbliain 1985 (2006/1)
 • Oifig Phrobháide Cheantar Leitir Ceanainn: taifid thiomnacha a bhaineann leis an mbliain 1991(2012/6)
 • Cúirt Dúiche Mhuineacháin, Contae Mhuineacháin: leabhair orduithe agus leabhair miontuairiscí, 1921-1988 (2008/22)
 • Cúirt Dúiche Chluain Eois, Contae Mhuineacháin: leabhair orduithe agus leabhair miontuairiscí, 1920-1987 (2008/166)
 • Cúirt Dúiche Bhaile na Lorgan, Contae Mhuineacháin: leabhair orduithe agus leabhair miontuairiscí, 1921-1988 (2008/165)
 • Cúirt Dúiche Charraig Mhachaire Rois, Contae Mhuineacháin: leabhair orduithe agus leabhair miontuairiscí, 1926-1988 (2008/167)
 • Cúirt Dúiche Bhéal Átha Beithe, Contae Mhuineacháin: leabhair orduithe agus leabhair miontuairiscí 1922-1988 (2008/168)
 • Teaghlach Gore as Dún Mór, Contae na Gaillimhe: doiciméid a bhaineann le, 1725-1896 (PRIV1244)
 • Teaghlach Maxwell (Barúin Farnham); Teaghlach Brabazon, Contae Chorcaí; Teaghlach Uí Bhriain Barúin Inse Uí Chuinn; Maria Crosby, Caisleán an Bhealaigh, Contae Chiarraí; Dr Samuel Horace Law as Baile Átha Cliath; RP Featherstonhaugh, réadmhaoin i gContae na hIarmhí; Teaghlach Scott as An Chraobhach, Contae an Chláir; Frances Middleton as Ráth Maonais, Baile Átha Cliath: doiciméid a bhaineann le, 1868–1920 (PRIV1246)
 • Doiciméid as Bailiúchán Wakefield i Leabharlann na Comhdhála a bhaineann le teaghlach French, Barúin de Freyne, Contae Ros Comáin; teaghlach King, Contae Phort Láirge; teaghlach Adair, Baile na Manach, Contae Átha Cliath; teaghlach Hamilton, An Gleannán Mór, Contae Chorcaí; An tUrramach John Lewis, Baile Átha Cliath; gníomhais éagsúla agus gníomhais a bhaineann le heastáit Massy Dawson i gContae Luimnigh agus i gContae Thiobraid Árann, 1635-1893 (PRIV1249)

 

I láthair na huaire tá an Chartlann Náisiúnta ag tabhairt liosta ‘T’ na dtaifead tiomnach cothrom le dáta agus á gcur ar chaighdeán reatha cartlainne. Tá an liosta á uaslódáil i gcodanna chuig an gcatalóg ar líne chun áit an chárta-innéacs Tiomnach sa seomra Léitheoireachta a thógáil. Cuimsíonn an liosta ’T’ cóipeanna agus sleachta d’uachtanna a bhfuil probháid déanta ina leith agus de riaracháin dár dátaí ó na 1500-idí go dtí na 1900-idí. Cuimsíonn sé, chomh maith sleachta as clárleabhair paróistí, nótaí ginealais agus páipéir a bhaineann le deonú probháide nó riaracháin, fiú i gcásanna nach maireann an deonú sin.  Tá gníomhas ann chomh maith a bhaineann le riarachán talamh Eaglais na hÉireann. I láthair na huaire tá athliostáil agus uaslódáil déanta ar bhreis is 6,000 iontráil, arb ionann é agus thart ar 30% den iomlán, agus cuirfear an chuid eile leis chomh luath agus a bheidh siad críochnaithe. Féach ar an liosta go dtí seo.