Athraigh téacs
  • Normal text
  • Colour Text
  • Black and white text

Ábhar nua sa chatalóg ar líne

Nuashonrú 2013


Bíonn an Chartlann Náisiúnta ag cur ábhar nua-shealbhaithe agus ábhar oidhreachta a bhíonn liostaithe ar chaighdeán cartlainne nua-aimseartha lena catalóg ar líne go leanúnach.

 

Cuireadh na h-ábhair seo leanas lena gcatalóg ar líne i rith 2013:

 

Lúnasa

 

  • Clárlann Dúiche Leitir Ceanainn: taifid thiomnacha maidir leis an mbliain 1990 (2011/6)
  • Clárlann Dúiche Luimnigh: taifid thiomnacha maidir leis an mbliain 1990 (2011/10)

 

Tá leasuithe chun dáta déanta ag an gCartlann Náisiúnta le gairid ar liosta Pháipéir Sufraigéide an Bhoird Príosúin Ghinearálta (GPB/SFRG/1), a thugann cuntas ar mar a caitheadh le sufraigéidí a chuir na húdaráis i bpríosún, le linn na tréimhse 1911–1914 go háirithe.

 

Tá leasuithe chun dáta déanta ag an gCartlann Náisiúnta le gairid ar an liosta maidir le Comhdháil Uile-Pháirteach Dhíchur na Teorann, Teach an Ard-Mhaoir (TSCH/11), a d’fheidhmigh faoi choimirce Roinn an Taoisigh i ndeireadh na 1940í agus i dtús na 1950í go háirithe.

 

 

Deireadh Fómhair

 

  • An Oifig Phrobháide, Baile Átha Cliath: taifid thiomnacha maidir leis an mbliain 1987 (2008/1)
  • An Oifig Phrobháide, Baile Átha Cliath: taifid thiomnacha maidir leis an mbliain 1988 (2009/1)
  • Oifig Phrobháide Cheantar Luimnigh: taifid thiomnacha maidir leis an mbliain 1989 (2010/10)
  • Cúirt Chuarda Loch Garman: comhaid chúirte maidir leis an mbliain 1989 (2011/34)
  • Ambasáid na hÉireann chun na hAirgintíne: aistriú comhad 2012 maidir le 1982 go príomha (2012/40)

 

Tá leasuithe chun dáta déanta ag an gCartlann Náisiúnta le gairid ar liosta Comhad Éigeandála na Roinne Tionscail agus Trádála (INDC/EMR). Baineann siad sin go príomha le hobair na Roinne Soláthairtí le linn an Dara Cogadh Domhanda, le sraith comhad ar chiondáil, cothabháil soláthairtí riachtanacha agus saincheisteanna straitéiseacha a bhaineann le geilleagar na hÉireann le linn an chogaidh. Tá dhá shraith ón tréimhse 1921–1923 chomh maith, ag déileáil le baghcat Rialtas Dháil Éireann ar earraí ón mBreatain agus le héifeachtaí eacnamaíocha an Chogaidh Chathartha. Cliceáil anseo le do thoil le haghaidh liosta de na sraitheanna san fho-bhunachar seo, agus ansin cliceáil ar gach ceannteideal sraithe le haghaidh liosta comhad sa tsraith sin.

 

Tá leasuithe chun dáta déanta ag an gCartlann Náisiúnta le gairid ar liosta páipéar ó Oifig na nOibreacha Poiblí maidir le Cuan Bhinn Éadair, 1800–1852 (OPW/8/HOW). Comhfhreagras agus tuairiscí is mó atá sa bhailiúchán, a bhfuil obair fhairsing caomhnaithe déanta air, a bhaineann le tógáil agus riaradh Chuan Bhinn Éadair, lena n-áirítear tuairiscí innealtóirí; tairiscintí d’obair agus do sholáthar ábhar; idirbheartaíochtaí le húinéirí talún, lena n-áirítear Tiarna Bhinn Éadair, le haghaidh talamh a cheannach; agus comhfhreagras ginearálta a bhaineann le riar na hoibre agus an chuain. Chun liosta iomlán de na páipéir sin a fheiceáil, cliceáil anseo le do thoil.