Athraigh téacs
  • Normal text
  • Colour Text
  • Black and white text

Seirbhísí do Ranna Rialtais

Diúscairt taifid Roinne


Is é sainordú na Cartlainne Náisiúnta taifid Ranna Rialtais, na gcúirteanna agus raon comhlachtaí stáit eile a bhfuil luach buan ag gabháil leo a chaomhnú agus na taifid sin a chur ar fáil le haghaidh comhchomhairle poiblí agus lena n-úsáid le haghaidh taighde.

 

Ní mór gach taifead Roinne a chaomhnú, mura gceadaíonn an Stiúrthóir nó oifigeach ainmnithe eile ón gCartlann Náisiúnta a ndiúscairt i scríbhinn. Cé go nglacann an Chartlann Náisiúnta seilbh ar na mílte taifead a bhaineann le gnó Rialtais ar bhonn bliantúil, ní fiú gach taifead a chruthaítear agus a fhaigheann Ranna Rialtais, na cúirteanna agus comhlachtaí stáit eile a chaomhnú mar thaifid lena mbaineann luach buan ná iad a aistriú chuig an gCartlann Náisiúnta. I gcás nach bhfuil taifid riachtanach níos mó do chríocha riaracháin agus nach meastar go bhfuil luach buan ag gabháil leo, éascaíonn an Chartlann Náisiúnta a ndiúscairt.