Athraigh téacs
  • Normal text
  • Colour Text
  • Black and white text

Seirbhísí do Ranna Rialtais

Aistriú taifid Roinne


Faigheann an Chartlann Náisiúnta taifid ó Ranna Stáit, de réir fhorálacha an Achta um Chartlann Náisiúnta, 1986.

 

Ní amháin go bhfuil an téarma, ‘Roinn Stáit’ le ceannoifig Roinn Stáit agus a cuid fo-oifigí a léiriú, ach léirítear freisin na cúirteanna agus comhlachtaí stáit éagsúla atá liostaithe i sceideal an Achta um Chartlann Náisiúnta, 1986. Tagraíonn an téarma dá bhrí sin de beagnach gach comhlacht ina bhfuil foireann státseirbhíseach, lena n-áirítear Óglaigh na hÉireann agus an Garda Síochána.

 

Go ginearálta, ní mór gach taifead Roinne atá níos sine ná 30 bliain a aistriú chuig an gCartlann Náisiúnta agus iad a chur ar fáil don phobal lena n-iniúchadh. Féadfaidh Ranna taifid áirithe a choimeád agus/nó a choinneáil siar ó iniúchadh an phobail sa chás go bhfuil siad clúdaithe ag deimhniúchán a luann:

 

  • Go bhfuil siad á n-úsáid go rialta sa Roinn nó de dhíth ar mhaithe le cúrsaí riaracháin na Roinne;

 

  • Dá gcuirtí ar fáil d’iniúchadh poiblí iad;

 

  • Go mbeadh sin ag dul in aghaidh leas an phobail nó
  • Go mbeadh nó go bhféadfadh sárú dualgas reachtúil a bheith i gceist, nó sárú dea-thola ar an mbonn go raibh eolas sna taifid a tugadh faoi rún, nó
  • Go mbeadh nó go bhféadfadh tochsal nó contúirt a bheith ann do dhuine beo ar an mbonn go mbeadh eolas sna taifid faoi dhaoine aonair, nó go dtiocfadh nó go bhféadfadh go dtiocfadh caingean do dhamáistí nó do chlúmhillleadh as.

 

Tá Ranna freagrach as socrú, as uimhriú, glanadh, pacáil agus lipéadú na dtaifead atá le haistriú; as sceidil a ullmhú chun taifid atá le haistriú a liostáil agus as a n-iompar chuig an gCartlann Náisiúnta. Faoi Alt 8 den Acht um Chartlann Náisiúnta, 1986 agus Rialachán 7, tá Ranna freagrach freisin as taifid a aithint atá le coimeád nó le coinneáil siar ó iniúchadh an phobail.

 

Tá forálacha mionsonraithe a bhaineann le haistriú taifid Roinne chuig an gCartlann Náisiúnta le fáil san Acht um Chartlann Náisiúnta, 1986, Rialacháin, 1988.

 

Tá treoirlínte ullmhaithe ag an gCartlann Náisiúnta freisin lena n-úsáid ag Ranna ar mian leo taifid a aistriú:

 

 

 

 

Más mian leat taifid a aistriú chuig an gCartlann Náisiúnta, déan teagmháil le do thoil leis an Rannán Fála agus Tuairiscithe Taifead ag mail@nationalarchives.ie.

 

Póstaer

Póstaer 'Wanted for Murder' faoin gcuil tí a scaip frídíní (JUS 90/3/52)