Athraigh téacs
  • Normal text
  • Colour Text
  • Black and white text

Seirbhísí dár gcuairteoirí

Ticéid léitheoirí


Is féidir le daoine Seomra Léitheoireachta na Cartlainne Náisiúnta a úsáid ach ticéid léitheoirí bailí a bheith acu. Féadfaidh daoine den phobal iarratas ar thicéad léitheora a dhéanamh ar a gcéad chuairt ar an gCartlann Náisiúnta, ar an gcoinníoll go bhfuil aitheantas fótagrafach agus cruthúnas ar a seoladh nach bhfuil níos sine ná sé mhí ar iompar acu.

 

Ní mór do léitheoirí reatha atá ag déanamh iarratais ar a dticéad a athnuachan, agus daoine in éineacht leo atá ag déanamh iarratais ar thicéad léitheora, aitheantas fótagrafach agus cruthúnas ar a seoladh a thabhairt.

 

Eisítear na ticéid, atá saor in aisce, ar feadh tréimhsí suas go dtí trí bliana agus níl siad bailí ach amháin sa Chartlann Náisiúnta.

 

Iarrtar ar chuairteoirí na nithe seo a leanas a bhreith leo:

 

1) Aitheantas le grianghraf

2) Cruthúnas ar sheoladh

 

Féach Treoirlínte maidir le cruthúnas céannachta agus seoladh don liosta doiciméad atá inghlactha d’fhonn ticéad léitheoirí a fháil.

 

Éilítear ar léitheoirí ar an bhfoirm iarratais gealltanas a shíniú go ndéanfar Rialacha do Léitheoirí na Cartlainne Náisiúnta a chomhlíonadh – mura gcloítear leis na rialacha d’fhéadfaí ticéad léitheora an duine atá i gceist a chur ar ceal agus an Fógra Aslonnaithe Éigeandála a chur i bhfeidhm.  Éilítear ar léitheoirí Foirm Cosanta Sonraí a shíniú chomh maith.

 

Is féidir iarratas ar thicéad léitheora a íoschóipeáil agus a chomhlánú roimh an gcéad chuairt nó cuairt amach anseo a thabhairt ar an gCartlann Náisiúnta. Ní mór an fhoirm a thabhairt d’oifig an Chartlannaí ar Dualgas le go ndéanfaí próiseáil ar d’iarratas gan mórán moille.

 

 

Ticéid Léitheoirí a Athsholáthar

Sa chás go gcaithfear ticéad léitheora a athsholáthar – a bheidh bailí ar feadh na tréimhse céanna leis an ticéad bunaidh - gearrfar táille €5.00 in aghaidh an ticéid athsholáthair a luaithe is a chuirtear céannacht fótagrafach agus fianaise de do sheoladh ar fáil. Ní ghearrfar aon táille ar thicéad léitheora a eisiúint nó a athnuachan, mar is amhlaidh faoi láthair. Cuimhnigh do thicéad léitheora a bheith agat an t-am ar fad, le do thoil. Ní bheidh tú in ann doiciméid ná micreascannáin a ordú gan do thicéad léitheora.