Athraigh téacs
  • Normal text
  • Colour Text
  • Black and white text

Seirbhísí dár gcuairteoirí

An Seomra Léitheoireachta


Féadfaidh daoine den phobal ar mian leo taifid atá ar fáil go poiblí a iniúchadh – mar a léirítear sa roinn Taifid sa Chartlann Náisiúnta – é sin a dhéanamh i Seomra Léitheoireachta na Cartlainne Náisiúnta a bhíonn ar oscailt ó Luan go hAoine ó 9.15 go dtí 17.00 do dhaoine den phobal a bhfuil ticéad léitheora bailí acu. Féadfaidh léitheoirí doiciméid a ordú ó 9.15 go dtí 12.15 agus ó 13.30 go dtí 16.00 gach lá.

 

Bain úsáid as na háiseanna aimsithe

Sula n-ordaíonn siad taifid ón stóras féadfaidh léitheoirí úsáid a bhaint as na háiseanna aimsithe do na bailiúcháin éagsúla taifead sa Seomra Léitheoireachta. Feidhmíonn na háiseanna aimsithe mar threoraithe do na bailiúcháin taifead agus cuireann siad eolas ar fáil, mar shampla cur síos ar an taifead agus cad as ar tháinig sé, an dáta mínithe ar an taifead agus ar an rud is tábhachtaí ar fad, uimhir thagartha don taifead. Is í an uimhir uathúil seo a shainíonn an taifead agus éascaíonn an taifead sin a fháil. Nuair a bhíonn na taifid a bhfuil spéis ag an léitheoir iontu aimsithe aige nó aici le cúnamh ó na háiseanna aimsithe féadfaidh sé nó sí dul ar aghaidh ansin agus na taifid a ordú.

 

Taifid a ordú

Ní mór do léitheoirí Duillín Ordaithe a líonadh isteach do gach taifead atá uathu, an duillín a thabhairt isteach ag an deasc sa Seomra Léitheoireachta le go ndéanfar próiseáil ar an ordú agus fanacht ansin go dtabharfar na taifid chuig an mbord a bhíonn roghnaithe. Ní féidir ach trí duillín a chur isteach ag aon am amháin; tugtar aon doiciméad/mhír amháin don léitheoir ag an aon am amháin agus coinnítear an chuid eile ar chúl an chuntair sa Seomra Léitheoireachta.

 

Taifid a thabhairt ar ais

Nuair a bhíonn an léitheoir réidh leis na taifid tugann sé nó sí ais iad go dtí an fhoireann ag an gcuntar ag cuid ‘Ar ais’ de dheasc an tSeomra Léitheoireachta agus fanann go gcláraítear go mbíonn gach doiciméad tugtha ar ais.

 

 

Seirbhísí roghnacha

 

Cáipéisí a theastaíonn ar laethanta as a chéile

Tá saoráid ‘Coinneáil siar’ ar fáil do cháipéisí má bhíonn siad ag teastáil arís ó léitheoir an lá dár gcionn – ní mór foirm ‘Coinneáil siar’ chomhlánta a bheith le gach ítim atá i gceist agus cuirfear ar ais iad nuair a bheidh an dáta coinneáil siar caite.

 

Ordú cóipeanna

Is féidir cóip a dhéanamh den chuid is mó de dhoiciméid scaoilte agus de roinnt de na leabhair cheangailte. Ní féidir, i roinnt cásanna, nithe móra nó sobhriste a chóipeáil agus ba chóir malairt roghanna a phlé leis an gCartlannaí ar Dualgas. Tugtar tuilleadh mionsonraí maidir le cóipeanna a ordú i Faigh cóipeanna de chartlanna.

Seomra Léitheoireachta na Cartlainne Náisiúnta

Seomra Léitheoireachta na Cartlainne Náisiúnta