Athraigh téacs
  • Normal text
  • Colour Text
  • Black and white text

Saoráil Faisnéise

 

An tAcht um Shaoráil Faisnéise, 1997 (Uimh. 13 de 1997) agus an tAcht um Shaoráil Faisnéise (Leasú), 2003 (Uimh. 9 de 2003)

 

Leis an Acht um Shaoráil Faisnéise a tugadh isteach an 21 Aibreán 1998, tugtar na cearta dlí seo a leanas do gach duine:

 

  •  An ceart rochtain a fháil ar thaifid oifigiúla i seilbh Ranna Rialtais nó comhlachtaí poiblí eile a liostaítear san Acht; 
  • An ceart faisnéis phearsanta ina leith a bhíonn i seilbh a fháil ceartaithe nó a thabhairt cothrom le dáta, sa chás go mbíonn an fhaisnéis sin neamhiomlán, mícheart nó míthreorach; 
  • An ceart na cúiseanna a fháil do chinntí a dhéanann difear do dhuine féin arna dtógáil ag comhlachtaí poiblí.

 

Ciallaíonn na cearta seo, go bhféadfaidh daoine, ón 21 Aibreán, 1998, rochtain a lorg ar fhaisnéis phearsanta ina leith a bhíonn i seilbh, is cuma cén uair a cruthaíodh an fhaisnéis, agus ar thaifid eile a cruthaíodh i ndiaidh an 21 Aibreán 1998.

 

Bíonn feidhm leis an Acht um Shaoráil Faisnéise i gcás na Cartlainne Náisiúnta mar ghníomhaireacht atá laistigh de raon na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta. Éilítear, faoi Ailt 15 agus 16 den Acht, go n-ullmhófaí agus go bhfoilseofaí leabhar tagartha trínar féidir leis an bpobal iad féin a chur ar an eolas maidir le Saoráil Faisnéise agus an fheidhm a bhíonn leis maidir le ranna agus comhlachtaí rialtais, mar shampla an tslí a n-oibríonn Saoráil Faisnéise, an tslí a ndéantar iarratais, an bhfuil muirear le gearradh agus mar sin de. Cuireann an Chartlann Náisiúnta eolas ar fáil don phobal i ndáil lena feidmheanna, lena bhfuil ina seilbh agus lena seirbhísí mar chúrsa ghnáthaimh. Beidh eolas den sórt sin ar fáil go neamhfhoirmiúil i gcónaí agus ní bheidh gá le húsáid a bhaint as an Acht um Shaoráil Faisnéise.

 

Tá Leabhair Thagartha d’Ailt 15 agus 16 de chuid na Cartlainne Náisiúnta ar fáil ar líne i leagan Béarla agus Gaeilge.