Athraigh téacs
  • Normal text
  • Colour Text
  • Black and white text

Ginealas

Taighdeoirí ghinealais


Tá go leor ábhar a bhaineann le taighde ginealais le fáil sa Chartlann Náisiúnta agus cé nach féidir leis cuardach a dhéanamh ar mhaithe leis an bpobal soláthraíonn an tSeirbhís Ghinealais in-tí comhairle agus cúnamh saor in aisce do chuairteoirí atá ag déanamh taighde ar a gcraobha ginealais.

 

Do dhaoine den phobal nach bhfuil in ann a gcuid taighde a dhéanamh i bpearsan, tá an rogha ann taighdeoirí gairmiúla a fhostú agus is féidir teagmháil a dhéanamh le daoine a dhéanann cuardaigh íoctha sa Chartlann Náisiúnta agus in áiteanna eile ag an seoladh thíos. Tabhair ar aird, le do thoil, nach nglacann an Chartlann Náisiúnta aon fhreagracht maidir le haon obair a dhéanann aon duine de na taighdeoirí liostaithe ná aon táillí a bhaineann siad amach.

 

Má thagann aon athrú ar na mionsonraí thíos déan teagmháil le do thoil leis an gCartlann Náisiúnta ag mail@nationalarchives.ie le haghaidh ceartúcháin a dhéanamh.

 

 

Taighdeoirí ginealais – Poblacht na hÉireann

 

Ancestry Made Easy (déantar taighde ar bhonn náisiúnta ar gach gné den ghinealas),
4 Páirc Naomh Assam,
Ráth Éanaigh,
Baile Átha Cliath 5.
Fón: +353 (0)87 2820175
Ríomhphost: info@ancestrymadeeasy.ie
Láithreán gréasáin: www.ancestrymadeeasy.ie

 

 

Clare Bohan, BA Onóracha,
Bóthar an Chaisleáin Dhuibh,
An Teampall Mór,
Contae Thiobraid Árann
Fón: +353 (0)504 32333 / (086) 8734665
Ríomhphost: bohanclare@hotmail.com

 

Deirdre Bryan, PhD (déantar taighde ar gach gné den ghinealas agus de stair na hÉireann),
Bradán Research Services,
91 Teach Beech,
Bóthar Sussex,
Baile Átha Cliath 4.
Fón: +353 (0)86 0477609
Ríomhphost: info@bradanresearch.com
Láithreán gréasáin: www.bradanresearch.com

 

Kay Caball   (speisialtóireacht i Chontae Ciarraí)

27 The Haymarket,
Plás na hArdeaglaise,
Contae Luimneach.
Fón: +353 (0)86 8269870
Ríomhphost: caballkay@gmail.com
Láithreán gréasáin: www.mykerryancestors.com

 

Susan Chadwick, MAPGI (déantar taighde ar bhonn náisiúnta ar gach gné den ghinealas),

Of Irish Descent,
Cluain Ó mBuacháin,
Dún Cairin,
Biorra,
Contae Uíbh Fhailí.
Fón: +353 (0)87 6419514
Ríomhphost: susan@ofirishdescent.com
Láithreán gréasáin: www.ofirishdescent.com

 

Carol Collins,
32 Radharc na Tamaraisce,
Cill na Manach,
Baile Átha Cliath 24.
Fón: +353 (0)87 2859135
Ríomhphost: searchforsource@msn.com

 

Elizabeth Cooper (déantar taighde ar bhonn náisiúnta ar gach gné den ghinealas),
15 Castle Crescent,
Cill Dhéagláin,
Contae na Mí.
Fón: +353 (0)1 8350266
Ríomhphost: elizcooper2006@hotmail.com

 

Cork Ancestral Archive & Genealogical Research (déan teagmháil le André Saubolle),
Tir Cluain,
Bóthar an Mhuilinn
Mainistir na Corann
Contae Chorcaí.
Fón: +353 (0)86 4022935
Ríomhphost: ancestors@corkancestry.com
Láithreán gréasáin: www.corkancestry.com 

Tom Coughlan,
41 Ascaill Rath Mhór,
Stigh Lorgan,
Contae Bhaile Átha Cliath.
Fón: +353 (0)86 6671654
Ríomhphost: tomcoughlan@tomcoughlan.net
Láithreán gréasáin: www.tomcoughlan.net

 

Brendan Dixon, LLM (QUB), Teastas Iarchéime i Staidéir Ghinealais (UCD) (gach taighde ginealais ar fud na tíre – le speisialtóireacht i mBaile Átha Cliath, i nGaillimh agus i gCill Mhantáin – chomh maith le taighde dlí),
Robins’ Dell,
Cill an Draighneáin,
An Caisleán Nua Uachtarach,
Contae Chill Mhantáin.
Fón:+353 (0)87 2990049
Ríomhphost: dixon.irishgenealogy@gmail.com

 

Sandra Doble, Comhcheangal le APGI,
Collchoill,
Cill Droichid,
Contae Chill Dara.
Ríomhphost: info@irishfamilyfootsteps.ie
Láithreán gréasáin: www.irishfamilyfootsteps.com

 

Denise Dowdall (tugann faoi thionscadail maidir le stair teaglaigh, áitiúil agus tí),
94 Páirc Mhuirfean,
An Charraig Dhubh,
Contae Bhaile Átha Cliath.
Ríomhphost: d.m.dowdall1@gmail.com
Láithreán gréasáin: www.historyeye.ie

 

Eneclann Ltd,
5 Whitefriars
Sráid Aungier
Baile Átha Cliath 2.
Fón: +353 (0)1 6710338
Facs: +353 (0)1 6710281
Ríomhphost: info@eneclann.ie
Láithreán gréasáin: www.eneclann.ie

 

Senan Ensko, MA (speisialtóireacht i dtaighde ginealais Chontae an Chláir),
30 Ardán Greenville,
An Cuarbhóthar Theas,
Baile Átha Cliath 8.
Fón: +353 (0)1 4545219
Ríomhphost: clarefamilyresearch@gmail.com
Láithreán gréasáin: www.clarefamilyresearch.com

 

Joanna Cicely Fennell, MA, Teastas Iarchéime i Staidéir Ghinealais (taighde uile-Éireann),
2 Kendalstown Rise,
Deilgne,
Contae Chill Mhantáin.
Fón: +353 (0)86 824 9542
Ríomhphost: fennellgenealogy@gmail.com
Láithreán gréasáin: http://fennellgenealogy.com

 

Steven ffeary-Smyrl (speisialtóireacht i nginealas dlí agus probháide agus i neamhaontaigh reiligiúnacha),
6 Bóthar Brighton,
Ráth Garbh,
Baile Átha Cliath 6.
Fón: +353 (0)1 4972589
Facs: +353 (0)1 4125908
Ríomhphost: smyrl@indigo.ie
Láithreán gréasáin: www.masseyandking.com

 

Aoife Fitzgerald,
Ascaill Bhaile na Trá,
Bóthar an Trá Thuaidh,
Baile Átha Cliath 3.
Fón: +353 (0)86 8780713
Ríomhphost: fitzaoife@yahoo.com

 

Maura Flood, Teastas Iarchéime i Staidéir Ghinealais (UCD) (ar fud na tíre le speisialtóireacht i gCill Mhantáin agus i nGaillimh),
17 Páirc Aubrey,
Seanchill,
Baile Átha Cliath 18.
Ríomhphost: info@irishancestorsdetected.com
Láithreán gréasáin: www.irishancestorsdetected.com

 

Rachel Foley,
Ancestors From Ireland,
Cloonteens,
Cill Chuimín,
Cill Airne,
Contae Chiarraí.
Fón: +353 (0)87 1839133
Ríomhphost: info@ancestorsfromireland.ie / ancestorsfromireland@gmail.com
Láithreán gréasáin: www.ancestorsfromireland.ie

 

Genealogia.ie (Taighde ginealais agus aistriúchán Spáinnis),
Laura Hidalgo de Bizkarrondo, MAPG, Dip. Genealogy (Madrid). Dip. Heritage (NUI),
Main Gate Lodge, Brittas Estate,
An Obair,
Contae na Mí.
Fón: +353 (0)85 1403430
Ríomhphost: info@genealogia.ie
Láithreán gréasáin: www.genealogia.ie

 

Genealogists.com (déantar taighde ar bhonn náisiúnta ar gach gné den ghinealas),
Email: research@genealogists.com
Website: www.ireland.genealogists.com

 

Ann Gillett,
168 Na Daracha,
Arda Belgard,
Baile Átha Cliath 24.
Fón: +353 (0)1 4515484 / (087) 6988958
Ríomhphost: annpgillett@hotmail.com

 

Paul Gorry, MAPGI,
84 Ardglass,
Bealach Conglais,
Contae Chill Mhantáin.
Ríomhphost: gorry@indigo.ie

 

Kiara Gregory,
47 Garrán an Ghoirt Aird,
Cathair Slí,
Trá Lí,
Contae Chiarraí.
Ríomhphost: gregoryk@eircom.net

 

John Hamrock,
Ancestor Network Teo,
1 Ascaill Pháirc de Íde,
An Charraig Dhubh,
Contae Bhaile Átha Cliath.
Fón: +353 (0)1 442 9014 / (087) 0505296
Ríomhphost: john.hamrock@ancestor.ie
Láithreán gréasáin: www.ancestor.ie

 

Elaine Hannon Genealogy, Comhcheangal le APGI (déanann taighde ar gach gné de ghinealas na hÉireann),
Hotwell Lodge,
Baile na Coille,
An Bóthar Buí,
Contae na Mí.
Ríomhphost: elaine@ehgenealogy.com
Láithreán gréasáin: www.ehgenealogy.com

 

Hibernia Roots,
Noreen Maher,
11 Garrán Ghort na Fuinseoige,
Baile an Huntaigh,
Baile Átha Cliath 15.
Fón: +353 (0)86 8865601
Ríomhphost: noreen@hiberniaroots.com
Láithreán gréasáin: www.hiberniaroots.com

 

Irish Family History Foundation

 

W Noel Jenkins,
42 Garrán Chnoc an Iolair,
Baile na Lobhar,
Baile Átha Cliath 18.
Fón: +353 (0)1 2959715
Ríomhphost: wnoel@eircom.net

 

Helen Kelly Genealogy, MAPGI,
30 Corrán Harlech,
Cluain Sceach,
Baile Átha Cliath 14.
Ríomhphost: helen@helenkelly.com
Láithreán gréasáin: www.helenkelly.com

 

Pauline Keenan (taighde uile-Éireann, le speisialtóireacht i gCill Dara),
2990 Maryville,
Cathair Chill Dara,
Contae Chill Dara.
Ríomhphost: genpaulinekeenan1960@gmail.com

 

Maurice Moriarty (déanann taighde ar gach gné de ghinealas na hÉireann agus Gael-Mheiriceánach),
Bóthar Chluain Eois,
Muineachán,
Contae Mhuineacháin.
Fón: +353 (0)47 81714 / (0)87 6609527
Ríomhphost: maumoriarty@eircom.net
Láithreán gréasáin: www.irishdescent.ie

 

Maeve Mullin (déantar taighde ar bhonn náisiúnta ar gach gné den ghinealas),
13 Hollystown Demesne,
Hollystown,
Baile Átha Cliath 15.
Ríomhphost: maevemullin@gmail.com
Láithreán gréasáin: www.maevemullingenealogy.com

 

An Dr Paul MacCotter, MA, PhD,
Taighde Ginealais agus Staire MacCotter (taighde ar stair ghinealais agus sloinnte),
15 Ascaill na Sceiche Ghile,
Baile an Chollaigh,
Contae Chorcaí.
Fón: +353 (0)85 8172818
Ríomhphost: paul@paulmaccotter.com
Láithreán gréasáin: www.paulmaccotter.com

 

Geraldine MacNamara,
5 Arda Pháirc Orwell,
Teach Mealóg,
Baile Átha Cliath 6W.
Fón: +353 (0)86 2408912
Ríomhphost: amacord@o2.ie

 

An Dr Mary McAuliffe,
Morrigan Research Services / Seirbhísí Taighde Morrigan,
3 Iostáin Áth na Fuinseoige,
Bóthar na gCloch,
Baile Átha Cliath 7.
Fón: +353 (0)1 8685033 / (086) 8274886
Ríomhphost: morrigan@eircom.net
Láithreán gréasáin: www.morrigan.com

 

Mary McConnon,
Seabank,
Baile an Ghearlánaigh,
Dún Dealgan,
Contae Lú.
Fón/Facs: +353 (0)42 9372046
Ríomhphost: mcres@iol.ie
Láithreán gréasáin: www.mc-research.com

 

John McDermot,
McDermot Research / Taighde McDermot,
36 Páirc Ramleh,
Baile an Mhuilinn,
Baile Átha Cliath 6.
Fón: +353 (0)1 2697091
Ríomhphost: info@genealogyirelandinfo.com
Láithreán gréasáin: www.genealogyirelandinfo.com

 

Hilary McDonagh, BA, Dioplóma sa Ghinealas (NUI) (déantar taighde ar bhonn náisiúnta ar gach gné den ghinealas),
Irish Ancestry,
25 Gairdíní Orwell,
Rath Garbh,
Baile Átha Cliath 14.
Fón: +353 (0)87 2408853
Ríomhphost: hilary.mcdonagh@irishancestry.ie
Láithreán gréasáin: www.irishancestry.ie

 

Hilda McGauley, MSc, MAPGI,
13 The Glade,
Woodfarm Acres,
Baile Phámar,
Baile Átha Cliath 20.
Ríomhphost: roots@recordsireland.ie
Láithreán gréasáin: www.recordsireland.ie

 

An Dr Darren McGettigan (déanann taighde ar bhonn náisiúnta in Éirinn, speisialtóireacht i dtaighde ginealais Chontae Dhún na nGall),
Belvedere,
Brickfield Lane,
Church Hill,
Cill Mhantáin,
Contae Chill Mhantáin.
Ríomhphost: darren@familyhistoryireland.com
Láithreán gréasáin: www.familyhistoryireland.com

 

Matthew McIlvenna,
‘Glenburn’,
1 Garrán an Chaisleáin,
Cluain Tarbh,
Baile Átha Cliath 3.
Facs: +353 (0)1 8530417

 

Caitríona McKenna, MA (taighdeoir náisiúnta, speisialtóireacht  i nginealas Chontaetha Mhuineacháin agus Chabháin),
Sráid Eabhraic,
Baile na Lorgan,
Contae Mhuineacháin.
Fón: +353 (0)42 9740414
Ríomhphost: camckenna@eircom.net

 

Gerard Neary,
Teach Fiddann,
Claddagh,
Áth an Chláir,
Contae Shligigh.
Fón/Facs: +353 (0)71 9181981
Ríomhphost: gerardneary@gmail.com
Láithreán gréasáin: www.irishancestryresearch.com

 

Off The Beaten Track Research (déantar taighde staire agus ginealais de gach sórt  – speisialtóireacht  i nginealas Chontae Thiobraid Árann),
Cecile Mulcahy,
Beilchín,
Dumha Aille,
Caiseal,
Contae Thiobraid Árann.
Ríomhphost: OTBTresearch@gmail.com
Láithreán gréasáin: www.searchirishrecords.com

 

Neil O’Brien,
Ancestrace,
5 The Paddocks,
Tearmann Feichín,
Contae Lú.
Fón/Facs: +353 (0)87 9467818
Ríomhphost: info@ancestrace.com

 

Eileen O’Duill, MA, CG (speisialtóireacht i dtaighde dlí agus probháide amháin),
47 Bóthar Delwood,
Caisleán Cnucha,
Baile Átha Cliath 15.
Ríomhphost: info@heirsireland.com
Láithreán gréasáin: www.heirsireland.com

 

John O’Neill,
110 Garrán Mhuirfean,
Stigh Lorgan,
Contae Bhaile Átha Cliath.
Ríomhphost: maghoneill@eircom.net / maghoneill@yahoo.com

 

Find My Irish Ancestors,
Mr Lua Ó Scolaí, Dioplóma sa Ghinealas (Cúige Laighean san áireamh),
155 Biscayne, Mullach Íde,
Contae Bhaile Átha Cliath.
Tel: +353 (0)87 2270079
Ríomhphost: info@findmyirishancestors.ie
Láithreán gréasáin: www.findmyirishancestors.ie

 

Sean O’Sullivan, BA, MPhil,
233 Bóthar Charnlaigh,
An Chabrach,
Baile Átha Cliath 7.
Fón: +353 (0)1 8787167
Ríomhphost: celtichistories@online.ie
Láithreán gréasáin: homepage.eircom.net/~celtichistories/ch.htm

 

AJ O’Toole & Company (Ginealeolaithe & Taighdeoirí Probháide),
10 College Close,
Contae na Mí.
Fón: +353 (0)1 8259879e
Ríomhphost: antonotoole@hotmail.com

 

Lorna Peel (ginealas, stair áitiúil agus  na seirbhísigh fotagrafaíochta a ghabhann leo, go speisialta i dtaobh Chontae Shligigh),
Bryn Gwynt,
Ceathrú na Dairgní,
An Ghaobhach,
Contae Shligigh.
Ríomhphost: sligogenealogy@outlook.com
Láithreán gréasáin: www.surnamesources.eshire.net

 

Paula Reid, MSc, Teastas Iarchéime i Staidéir Ghinealais (UCD) (déantar taighde ar bhonn náisiúnta ar gach gné den ghinealas),
47 Ascaill na Tiníleach,
Baile Bhailcín,
Baile Átha Cliath 12.
Fón: +353 (0)87 2671313
Ríomhphost: rootsirish@gmail.com
Láithreán gréasáin: www.rootsirish.com

 

Anne Rodda, DLitt, Ginealeolaí Deimhnithe,
3 Plás Shlád an Uisce,
Tuaim,
Contae na Gaillimh.
Ríomhphost: annerodda@eircom.net

 

An Dr James Ryan,
4 Bailtíní Spencer,
Gleann na gCaorach,
Contae Bhaile Átha Cliath.

 

Georgina Scally,
81 Plás Waterloo,
In aice Lána Waterloo,
Baile Atha Cliath 4.
Fón/Facs: +353 (0)1 6606985 / +353 (0)86 2235206
Ríomhphost: info@irishgenealogyservices.com
Láithreán gréasáin: www.irishgenealogyservices.com

 

Gillian Scully,
Tivoli Mews,
Ardán Tivoli Theas,
Dún Laoghaire,
Contae Bhaile Átha Cliath.
Fón: +353 (0)1 6636668 / (087) 9758000
Ríomhphost: help@gilliansgenealogy.ie
Láithreán gréasáin: www.gilliansgenealogy.ie

 

Into The Past Genealogy Services,
Anne-Marie Smith, MAPGI,
74 Bóthar Maryville,
Ráth Éanaigh,
Baile Átha Cliath 5.
Fón: +353 (0)87 7016675
Ríomhphost: ams.intothepast@gmail.com
Láithreán gréasáin: www.intothepast.co

 

Adrian Stevenson (Éire, An Ríocht Aontaithe & Briotanaigh san India),
49 Páirc Gainsborough,
Mullach Íde,
Contae Bhaile Átha Cliath.
Fón: +353 (0)1 8456619
Ríomhphost: astevenson@kintree.net
Láithreán gréasáin: www.kintree.net

 

Ann Stewart, BA, ALA, Teastas Iarchéime i Staidéir Ghinealais (UCD) agus Teastas sa Stair Áitiúil (NUIM) (gach taighde ginealais ar fud na tíre – le speisialtóireacht in Iarthar na hÉireann),
52 Sráid na Canálach Móire Uachtarach,
Baile Átha Cliath 8.
Fón: +353 (0)1 6671785 / (086) 8230598
Ríomhphost: amstewart@upcmail.ie

 

TimeLine Research Ltd (taighde ginealais agus taighde ar stair na hÉireann),
146 Bóthar Tritonville,
Dumhach Thrá,
Baile Átha Cliath 4,
Éire.
Fón: +353 (0)87 6325673
Ríomhphost: research@timeline.ie
Láithreán gréasáin: www.timeline.ie

 

Aibhlín Uí Mhóráin B.A., M.I.I.L. Ex.,
Cameo Genealogy,
23 Kingswood,
Waterpark,
Carrigaline,
Contae Corcaigh

Email: amgenealogy@gmail.com
Website: www.cameogenealogy.com

(specialising in research in Cork City and County and Probate Genealogy)

 

Rosaleen Underwood, MAPGI,
15 Céide an Teampaill Ghil,
Baile Baodáin,
Baile Átha Cliath 16.
Ríomhphost: underwor.rmc@gmail.com

 

Sean Wallace (gach taifead a ndéantar taighde air),
18 Ard Ashington,
Bóthar na hUaimhe,
Baile Átha Cliath 7.
Fón: +353 (0)87 2355854
Ríomhphost: swglinman@gmail.com

Láithreán gréasáin: http://roots-link.com/ 

 

Bernie Walsh,
Daulten Quaile Genealogy,
Lár-ionad Oideachais Lennon,
Guaire,
Contae Loch Garman.
Fón: +353 (0)86 3287217
Ríomhphost: daultenquaile@eircom.net
Láithreán gréasáin: www.daultenquailegenealogy.ie 

Michael Walsh (déanann taighde ar gach gné de ghinealas na hÉireann),
Carrowkeel,
Murrisk,
Cathair na Márt,
Contae Mhaigheo.
Fón: +353 (0)98 64746
Ríomhphost: michael@myirishconnections.com
Láithreán gréasáin: www.myirishconnections.com

 

WaterfordOrigins,
Tony Hennessy, MAPGI,
Fón: +353 (0)87 1528582
Ríomhphost: waterfordorigins@gmail.com
Láithreán gréasáin: www.waterfordorigins.com

 

Wexford Ancestry (speisialtóireacht i dtaighde ginealais Chontae Loch Garman),
Tulaigh Uí Chionaith,
Baile Uí Mhitigh,
Contae Loch Garman.
Fón: +353 (0)51 563400
Ríomhphost: info@wexfordancestry.com

 

Willow Genealogy (speisialtóireacht i dtaighde ginealais Chontae an Chláir, Chontae Luimnigh agus thuaisceart Tiobraid Árann),
Ríomhphost: willowgenealogy@gmail.com

 

Taighdeoirí Ginealais – Tuaisceart Éireann

 

Vincent M Brogan BSc,
Tyrone Roots (gach ceann de 9 gcontae Uladh agus seirbhísí treoracha dóibhsean ar mian leo cuairt a thabhairt ar Éirinn chun taighde a dhéanamh ar stair a dteaghlaigh),
7 Richmond Park,
An Ómaigh,
Contae Thír Eoghain,
BT79 7SJ.
Fón: +44 (0)28 8224 9242
Ríomhphost: info@tyroneroots.com
Láithreán gréasáin: www.tyroneroots.com

 

Robert C Davison, MAPGI,
EnquIreland,
Teach Ballynester,
1A Cardy Road,
Greyabbey,
Baile Nua na hArda,
Contae an Dúin,
BT22 2LS,
Tuaisceart Éireann.
Fón: +44 (0)28 4278 8386 / ó Phoblacht na hÉireann: (048) 4278 8386
Facs: +44 (0)28 4278 8986
Ríomhphost: enquireland@tiscali.co.uk

 

Family Ulster,
Brian Watson,
24 Moyne Park,
Béal Feirste,
Contae Aontroma,
BT5 7QT,
Tuaisceart Éireann.
Fón: +44 (0)28 9079 8551 / +44 (0)7712 838225
Ríomhphost: info@familyulster.com
Láithreán gréasáin: www.familyulster.com

 

Genealogy Ireland Ltd,
105 Drumurrer Lane,
Oileán an Ghuail,
Tír Eoghain,
BT71 4QJ,
Tuaisceart Éireann.
Fón: +44 (0)77538 23989
Ríomhphost: info@genealogyireland.ie
Láithreán gréasáin: www.genealogyireland.ie

 

Historical Research Associates,
Jennifer Irwin, BA Onóracha, AUGRA,
40 Carrickburn Road,
Carraig Fhearghais,
Contae Aontroma,
BT38 7ND,
Tuaisceart Éireann.
Fón: +44 (0)28 9336 8502
Ríomhphost: Jennifer@historicalresearchassociates.com

 

Historical Research Associates,
Joan Phillipson, BA Onóracha, AUGRA,
Glen Cottage,
Glenmachan Road,
Béal Feirste,
Contae Aontroma,
BT4 2NP,
Tuaisceart Éireann.
Fón: +44 (0)28 9076 1490
Ríomhphost: Joan@historicalresearchassociates.com

 

An Dr Julia Hofmann,
Sticks Research Agency (Éire),
Ginealas, taighde staire, teilifíse agus meán (Éire, An Ríocht Aontaithe & An Astráil),
6 St John’s Park,
Cullyhanna,
An tIúr,
Contae an Dúin,
BT35 0JQ,
Tuaisceart Éireann.
Fón: +353 (0)86 8863426
Ríomhphost: admin@sra-uk.com
Láithreán gréasáin: www.stick.org.uk

 

Irish World Family History Services,
Family History Suite,
51 Dungannon Road,
Oileán an Ghuail,
Contae Thír Eoghain,
BT71 4HP,
Tuaisceart Éireann.
Fón: +44 (0)28 8774 6065
Ríomhphost: info@irish-world.com
Láithreán gréasáin: www.irish-world.com

 

Peter Kenny,
Irish Family Ancestry (taighde ar fud na hÉireann),
20, Rockfield,
Doire,
BT 48 8AU,
Tuaisceart Éireann.
Ríomhphost: info@irishfamilyancestry.com
Láithreán gréasáin: www.irishfamilyancestry.com

 

Ulster Family Research Services,
Site 3,
Stonebridge End,
Áth na gCloch,
Lios na gCearrbhach,
Contae Aontroma,
BT28,
Tuaisceart Éireann.

 

Ulster Historical Foundation,
Ulster Historical Foundation,
49 Malone Road,
Béal Feirste,
BT9 6RY,
Contae Aontroma,
Tuaisceart Éireann.
Fón: +44 (0)28 9066 1988
Facs: +44 (0)28 9066 1977
Ríomhphost: enquiry@uhf.org.uk
Láithreán gréasáin: www.ancestryireland.com

 

Taighdeoirí Éireannacha atá lonnaithe lasmuigh d’Éirinn

 

Anne Neary, MA, DAA,
20 Chiltern Road,
Hitchin,
Herts,
An Ríocht Aontaithe,
SG4 9PJ.
Fón: +44 (0)1462 456272
Ríomhphost: aidan.lawes@tiscali.co.uk