Athraigh téacs
  • Normal text
  • Colour Text
  • Black and white text

Taifid ghinealais

Réamheolas


Tá go leor sraitheanna taifead sa Chartlann Náisiúnta atá ábhartha do ghinealas agus beidh na foinsí seo a leanas ina n-ábhar spéise agus ina gcabhair do chuairteoirí a bhfuil sé ar intinn acu taighde a dhéanamh ar a gcraobha ginealaigh. Is sampla amháin atá sna tuairiscí sraitheanna de na foinsí ginealais is minice a mbreathnaítear orthu agus le haghaidh liosta níos cuimsithí dár dtaifid a fháil, féach le do thoil ar na Taifid sa Chartlann Náisiúnta sa rannóg Taighde.

 

Is féidir na tuairisceáin daonáirimh do 1901 agus 1911, na Leabhair Leithroinnte Deachúna, féilirí uachtanna agus Uachtanna na Saighdiúirí a liostáiltear thíos a chuardach ar ár láithreán gréasáin ginealais chomh maith.

 

Tá na leathanaigh seo uile í mBéarla

 

 

Chun cuid dár mbailiúcháin taifead a chur i gcomhthéacs geografach, cliceáil anseo chun léarscáil digiteach Suirbhéireachta Ordanáis d’Éirinn a fháil.