Athraigh téacs
  • Normal text
  • Colour Text
  • Black and white text

Ginealas

Seirbhís Ghinealais


Cé nach féidir leis an gCartlann Náisiúnta cuardaigh ginealais a dhéanamh thar ceann léitheoirí nó freagróirí, tá Seirbhís Ghinealais ar fáil ann inar féidir le baill den phobal labhairt le ginealaí gairmiúil maidir le foinsí a bhaineann le stair a muintire. Cuirtear an tseirbhís sin ar fáil saor in aisce.

 

Tá an tSeirbhís Ghinealais ar fáil don phobal ó Luan go Aoine, ó 10.00 go dtí 13.30 agus tá sé lonnaithe ar Urlár 5 den Chartlann Náisiúnta, gar don Seomra Léitheoireachta. Is ar thaigheoirí atá ag déanamh taighde don chéad uair agus ar chuairteoirí atá ag tabhairt cuairte don chéad uair atá sé dírithe go bunúsach ach tá fáilte, áfach, roimh thaighdeoirí a bhfuil taithí taighdeoireachta acu leas a bhaint as freisin.

 

Nuair atá ginealaithe gairmiúla ag cuidiú le baill an phobail leas a bhaint as an tSeirhbís Ginealais sa Chartlann Náisiúnta níl cead ag na ginealaithe gairimiúla a gcuid seirbhísí féin a thairiscint go díreach ar thaighde ginealais íoctha. D’fhéadfadh sé go dtabharfaidís le fios duit conas coimisiúnú a dhéanamh ar chuardaigh taighde íoctha agus d’fhéadfadh sé go gcuirfidís liosta de thaighdeoirí ginealais cáilithe oiriúnacha ar fáil duit, liosta a mbeadh a n-ainm féin san áireamh air, ach níl cead acu a seirbhís féin a thairiscint ná ball den phobal a spreagadh iad féin a roghnú seachas duine ar bith eile ar an liosta cuardóirí.