Athraigh téacs
  • Normal text
  • Colour Text
  • Black and white text

Ginealas

Ionaid ghinealais ar fud na tíre


Sna hionaid ghinealais contaebhunaithe atá liostaithe thíos tá innéacsanna de na cláir pharóiste don chontae ar fad lena mbaineann siad, fad agus atá innéacsanna d’fhoinsí ginealais eile i roinnt acu. Soláthraíonn na hionaid seirbhís taighde-bhunaithe ar innéacsanna atá acu ach ní cheadaíonn siad, de ghnáth, do bhaill an phobail rochtain dhíreach a fháil orthu.

 

Tabhair ar aird, le do thoil, nach ghlacann an Chartlann Náisiúnta aon fhreagracht maidir le haon obair a dhéanann na h-ionaid ghinealais liostaithe ná aon táillí a bhaineann siad amach. Má thagann aon athrú ar na mionsonraí thíos déan teagmháil le do thoil leis an gCartlann Náisiúnta ag mail@nationalarchives.ie le haghaidh ceartúcháin a dhéanamh.

 

AONTROIM
Ulster Historical Foundation,
49 Malone Road,
Béal Feirste,
BT9 6RY,
Contae Aontroma,
Tuaisceart Éireann.
Fón: +44 (0)28 9066 1988
Facs: +44 (0)28 9066 1977
Ríomhphost: enquiry@uhf.org.uk
Láithreán gréasáin: www.ancestryireland.com

 

ARD MHACHA
Armagh Ancestry,
40 Sráid na Sasanach
Ard Mhacha,
Contae Ard Mhacha,
BT61 7BA,
Tuaisceart Éireann.
Fón: +44 (0)28 3752 1800
Facs: +44 (0)28 3751 0180
Ríomhphost: ancestry@armagh.gov.uk
Láithreán gréasáin: www.rootsireland.ie

 

CEATHARLACH
Bernadette Walsh APGI aff,
Leabharlann Chontae an Cheatharlach,
Sráid na Tulaí,
Ceatharalach.
Tel: +353 (0)59 9129709
Email: bwalsh@carlowcoco.ie

 

AN CABHÁN
Cavan Genealogy,
1ú Urlár,
Leabharlann Chontae an Chabháin
Sráid Fhearnáin
An Cabhán,
Contae an Chabháin.
Fón: +353 (0)49 4361094
Facs: +353 (0)49 4331494
Ríomhphost: cavangenealogy@eircom.net

 

AN CLÁR
Clare Heritage and Genealogical Centre,
Church Street,
Cora Finne,
Contae an Chláir.
Fón: +353 (0)65 6837955
Facs: +353 (0)65 6837540
Ríomhphost: clareheritage@eircom.net
Láithreán gréasáin: www.clareroots.com

 

The Lisdoonvarna Archive

 

CORCAIGH
Cork City Ancestral Project,

f/ch Leabharlann an Chontae,
Bóthar an Fhearainn Léith,
Corcaigh.
Fón: +353 (0)21 4346435
Ríomhphost: corkancestry@ireland.com

 

Mallow Heritage Centre,
27–28 Plás an Bhainc,
Mala,
Contae Chorcaí.
Fón: +353 (0)22 50302
Facs: +353 (0)22 20276
Ríomhphost: mallowheritagecentre@gmail.com
Láithreán gréasáin: http://mallowheritagecentre.com

 

DOIRE
Derry Genealogy Centre,
10 Craft Village,
Shipquay Street,
Doire,
BT48 6AR,
Tuaisceart Éireann.
Fón: +44 (0)28 7126 9792
Facs: +44 (0)28 7136 0921
Ríomhphost: genealogy@derrycity.gov.uk
Láithreán gréasáin: www.rootsireland.ie

 

AN DÚN
Ulster Historical Foundation,
49 Malone Road,
Béal Feirste,
BT9 6RY,
Contae Aontroma,
Tuaisceart Éireann.
Fón: +44 (0)28 9066 1988
Facs: +44 (0)28 9066 1977
Ríomhphost: enquiry@uhf.org.uk
Láithreán gréasáin: www.ancestryireland.com

 

DÚN NA nGALL
Sinsearacht Dhún na nGall,
The Quay,
Ráth Mealtain,
Contae Dhún na nGall.
Fón: +353 (0)74 9151266
Facs: +353 (0)74 9151702
Ríomhphost: info@donegalancestry.com
Láithreán gréasáin: www.donegalancestry.com

 

BAILE ÁTHA CLIATH
Leabharlann agus Cartlann Bhaile Átha Cliath,
138–144 Sráid an Phiarsaigh,
Baile Átha Cliath 2.
Fón: +353 (0)1 6744999
Facs: +353 (0)1 6744881
Ríomhphost: dublinstudies@dublincity.ie
Láithreán gréasáin: www.dublincity.ie/RecreationandCulture/libraries/Heritage%20and%20History/Pages/index.aspx

 

Nóta: Tá na foilseacháin, bunchartlanna, micreascannáin agus tras-scríbhinní atá coinnithe i Leabharlann agus i gCartlann Bhaile Átha Cliath ar fáil saor in aisce sa Seomra Léitheoireachta 138 –144 Sráid an Phiarsaigh, Baile Átha Cliath 2.  Chomh maith leis sin, tá tras-scríbhinní de thaifid eaglasta a bhaineann le roinnt paróistí Caitliceacha Rómhánacha agus Eaglais na hÉireann i gCathair Bhaile Bhaile Átha Cliath ar fáil saor in aisce ar láithreán gréasáin ‘Irish Genealogy’ ag www.irishgenealogy.ie

 

Dún Laoghaire Heritage Society,
Craft Courtyard,
Páirc Mharlaí,
Ráth Fearnáin,
Baile Átha Cliath 16.
Fón: +353 (0)1 2047264
Ríomhphost: heritage@dlrcoco.ie

 

Swords Historical Society,
Carnegie Library,
An tSráid Thuaidh,
Sord,
Contae Bhaile Átha Cliath.
Fón/Facs: +353 (0)1 8400080
Ríomhphost: swordsheritage@eircom.net

 

FEAR MANACH
Irish World Family History Services,
Family History Suite,
51 Dungannon Road,
Oileán an Ghuail,
Contae Thír Eoghain,
BT71 4HP,
Tuaisceart Éireann.
Fón/Facs: +44 (0)28 8774 6065
Ríomhphost: info@irish-world.com
Láithreán gréasáin: www.irish-world.com

 

GAILLIMH
East Galway Family History Society,
Woodford Heritage Centre,
An Ghráig,
Baile Locha Riach,
Contae na Gaillimhe.
Fón: +353 (0)90 9749309
Facs: +353 (0)90 9749546
Ríomhphost: galwayroots@eircom.net

 

Galway Family History Society West Ltd,
Ionad Pobail Naomh Seosamh,
Bóthar an Ásaigh,
Seantalamh,
Gaillimh,
Contae na Gaillimhe.
Fón: +353 (0)91 860464
Facs: +353 (0)91 860432
Ríomhphost: galwaywestroots@eircom.net / galwayfshwest@eircom.net

 

CIARRAÍ
Níl an t-ionad seo ag feidhmiú faoi láthair, ach tá fáil saor in aisce ar tras-scríbhinní de thaifid eaglasta a bhaineann le Deoise Chaitliceach Rómhánach Chiarraí agus le roinnt paróistí Eaglais na hÉireann i gCiarraí ar láithreán gréasáin ‘Irish Genealogy’ ag www.irishgenealogy.ie

 

CILL DARA
Local Studies, Genealogy & Archives,
Kildare County Library & Arts Service,
Riverbank,
An Phríomhshráid,
Droichead Nua,
Contae Chill Dara.
Fón: +353 (0)45 448350
Ríomhphost: kildaregenealogy@iol.ie
Láithreán gréasáin: www.kildare.rootsireland.ie

 

CILL CHAINNIGH
Rothe House,
Sráid na Parlaiminte,
Cill Chainnigh,
Contae Chill Chainnigh.
Fón: +353 (0)56 7722893
Facs: +353 (0)56 7751108
Ríomhphost: kilkennyfamilyhistory@rothehouse.com
Láithreán gréasáin: www.rothehouse.com

 

LAOIS
Offaly Historical and Archaeological Society,
Cé Bury,
Tulach Mhór,
Contae Uíbh Fhailí
Fón/Facs: +353 (0)57 9321421
Ríomhphost: info@offalyhistory.com
Láithreán gréasáin: www.offalyhistory.com

 

 

LIATROIM
Sinsearlann Liatroma,
Leabharlann an Chontae,
Béal an Átha Móir,
Contae Liatroma.
Fón: +353 (0)71 9644012
Facs: +353 (0)71 9644425
Ríomhphost: leitrimgenealogy@eircom.net
Láithreán gréasáin: www.leitrimroots.com

 

LUIMNEACH
Limerick Genealogy,
f/ch Teach Lissanalta,
Dooradoyle Road,
Tuar an Daill,
Contae Luimnigh.
Fón: +353 (0)61 496542
Facs: +353 (0)61 583135
Ríomhphost: research@limerickgenealogy.com
Láithreán gréasáin: www.limerickgenealogy.com

 

AN LONGFORT
Longford Genealogy,
17 Dublin Street,
An Longfort,
Contae an Longfoirt
Fón: +353 (0)43 41235
Facs: +353 (0)43 41279
Ríomhphost: longroot@iol.ie

 


Leabharlann Chontae Lú,
Sráid Roden,
Dún Dealgan,
Contae Lú.
Fón: +353 (0)42 9335457
Facs: +353 (0)42 9337635
Ríomhphost: referencelibrary@louthcoco.ie
Láithreán gréasáin: www.louthcoco.ie

 

MAIGH EO
Mayo North Family History Centre,
Inis Cua,
Castle Hill,
Béal an Átha,
Contae Mhaigh Eo.
Fón: +353 (0)96 31809
Facs: +353 (0)96 31885
Ríomhphost: northmayo@gmail.com
Láithreán gréasáin: www.northmayogenealogy.com

 

South Mayo Family Research,
An Phríomhshráid
Baile an Róba,
Contae Mhaigh Eo.
Fón/Facs: +353 (0)94 9541214
Ríomhphost: soumayo@iol.ie
Láithreán gréasáin: www.mayo.irish-roots.net

 

AN MHÍ
Meath Heritage and Genealogy Centre,
Halla an Bhaile
Sráid an Chaisleáin,
Baile Átha Troim,
Contae na Mí.
Fón: +353 (0)46 9436633
Facs: +353 (0)46 9437502
Ríomhphost: meathhc@iol.ie
Láithreán gréasáin: www.meathroots.com

 

MUINEACHÁN
Níl an t-ionad seo ag feidhmiú faoi láthair

 

UIBH FHAILÍ
Offaly Historical and Archaeological Society,
Cé Bury,
Tulach Mhór,
Contae Uíbh Fhailí
Fón/Facs: +353 (0)57 9321421
Ríomhphost: info@offalyhistory.com
Láithreán gréasáin: www.offalyhistory.com

 

ROS COMÁIN
Roscommon Heritage and Genealogy Centre,
Sráid an Teampaill,
Béal na mBuillí,
Contae Ros Comáin.
Fón: +353 (0)71 9633380
Facs: +353 (0)71 9633398
Ríomhphost: info@roscommonroots.com
Láithreán gréasáin: www.roscommonroots.com

 

SLIGEACH
Sligo Heritage and Genealogy Centre,
Áras Reddan,
Sráid an Teampaill,
Sligeach,
Contae Shligigh.
Fón: +353 (0)71 9143728
Facs: +353 (0)71 9135416
Ríomhphost: info@sligoroots.com
Láithreán gréasáin: www.sligoroots.com

 

TIOBRAID ÁRANN
Tipperary North Genealogy Centre,
The Governor’s House,
Sráid Chiceam,
An tAonach,
Contae Thiobraid Árann.
Fón: +353 (0)67 33850
Facs: +353 (0)67 33586
Ríomhphost: tipperarynorthgenealogy@eircom.net
Láithreán gréasáin: www.tipperarynorth.ie/genealogy

 

TIOBRAID ÁRANN THEAS
Brú Ború Heritage Centre,
Carraig Phádraig,
Caiseal,
Contae Thiobraid Árann.
Fón: +353 (0)62 61122
Facs: +353 (0)62 62700
Ríomhphost: bruboru@comhaltas.com
Láithreán gréasáin: www.comhaltas.ie

 

Tipperary Family History Research,
Tipperary Excel,
Sráid an Mhistéalaigh
Tiobraid Árann,
Contae Thiobraid Árann.
Fón: +353 (0)62 80555/6
Facs: +353 (0)62 80552
Ríomhphost: research@tfhr
Láithreán gréasáin: www.tfhr.org

 

TÍR EOGHAIN
Irish World Family History Services,
Family History Suite,
51 Dungannon Road,
Oileán an Ghuail,
Contae Thír Eoghain,
BT71 4HP,
Tuaisceart Éireann.
Fón/Facs: +44 (0)28 8774 6065
Ríomhphost: info@irish-world.com
Láithreán gréasáin: www.irish-world.com

 

PORT LÁIRGE
Waterford Heritage Services / Seirbhísí Oidhreachta Phort Láirge
St Patrick’s Church,
Lána Sheinicín,
Port Láirge.
Fón: +353 (0)51 876123
Facs: +353 (0)51 850645
Ríomhphost: mnoc@iol.ie
Láithreán gréasáin: www.waterford-heritage.ie

 

AN IARMHÍ
Dún na Sí Heritage Centre / Ionad Oidhreachta Dhún na Sí
Knockdomney,
An Móta,
Contae na hIarmhí.
Fón: +353 (0)90 6481183
Facs: +353 (0)90 6481661
Ríomhphost: dunnasimoate@eircom.net
Láithreán gréasáin: www.rootsireland.ie

 

LOCH GARMAN
Níl an t-ionad seo ag feidhmiú faoi láthair – seol fiosruithe ríomhphoist, le do thoil, chuig  info@ifhf.ie

 

CILL MHANTÁIN
Wicklow Family History Centre,
Wicklow’s Historic Gaol,
Kilmantin Hill,
Cill Mhantáin
Contae Chill Mhantáin
Fón: +353 (0)404 20126
Facs: +353 (0)404 61612
Ríomhphost: wfh@eircom.net
Láithreán gréasáin: www.wicklow.ie/familyhistorycentre