Athraigh téacs
 • Normal text
 • Colour Text
 • Black and white text

Ginealas

Ag tosnú


Maidir le cuardaigh ghinealais sa Chartlann Náisiúnta tá sé riachtanach an oiread eolais agus is féidir a bhailiú ar an teaghlach a bhfuil taighde á dhéanamh faoi agus is cabhair é na píosaí eolais seo a leanas a bheith agat:

 

 • Sloinne an teaghlaigh
 • An paróiste nó baile fearainn ina raibh cónaí ar an teaghlach
 • Dáta breithe, pósta nó báis measta

 

 

Má tá ainm, áit agus dáta breithe, pósta nó báis measta ar eolas an áit is fearr le tosú ná:

 

 

 

Má tá dáta breithe, pósta nó báis ar eolas is féidir breis mionsonraí a fháil óna na taifid a bhfuil cuntas thíos orthu. Mura bhfuil an paróiste nó an baile fearainn ina raibh an teaghlach ina gcónaí ar eolas, d’fhéadfadh na foinsí thíos a bheith ina gcabhair bhreise, go háirithe más sloinne neamhghnách atá ann.

 

 • Innéacs CD-ROM don Luacháil Phríomha (ar a dtugtar Luacháil Griffith);
 • Innéacsanna de Shloinnte sa Luacháil Phríomha agus Na Leabhair Leithroinnte Deachúna (tá Imleabhar nó níos mó ann do gach contae);
 • Tábla ag taispeáint sloinnte le cúig iontráil nó níos mó in innéacsanna breithe 1890 agus na príomhchontaetha ina bhfuarthas iad (Irish Genealogy, a Record Finder, pp 199–232);
 • Innéacs cárta tiomnaithe agus innéacsanna eile ag dul le huachtanna agus taifid thiomnacha;
 • Bannaí ceadúnas pósta;
 • Innéacsanna do shleachta ginealais;
 • Innéacs cártaí ilghnéitheacha;
 • Manuscript Sources for the History of Irish Civilisation (féach Foilseacháin ghinealais).

 

Craobh ghinealaigh theaghlach Byrne as Contae Chill Mhantáin (sliocht as ginealas Crosslé)

Craobh ghinealaigh theaghlach Byrne as Contae Chill Mhantáin (sliocht as ginealas Crosslé)