Athraigh téacs
  • Normal text
  • Colour Text
  • Black and white text

Foilseacháin

Réamheolas


Tá roinnt tuarascálacha, eolairí agus lámhleabhar foilsithe ag an gCartlann Náisiúnta agus ag Oifig na dTaifead Poiblí in Éirinn le tríocha bliain anuas, mar shámpla ár gCairt Chustaméirí agus Lámhleabhar ar Shaoráil Faisnéise. Cé go bhfuil cuid díobh sin as cló anois tá siad liostaithe thíos agus tá cuntais ghaolmhara ar na foilseacháin sin a bhfuil hipearnasc leo nó atá ar fáil le léamh ar-líne mar chomhaid .pdf.

 

 

Tuarascálacha, pleananna agus lámhleabhair

 

 

Leabhair

 

 

Pacáistí facsamhlacha agus cd-romanna

  • The Rebellion of 1798 – facsimile documents pack (1998)
  • The Great Famine – facsimile documents pack (1982) (as cló)
  • The National School System, 1831–1924 – facsimile documents pack (1984) (as cló)
  • Counties in Time – cd-rom of documents and commentaries from the National Archives of Ireland (2003)