Athraigh téacs
  • Normal text
  • Colour Text
  • Black and white text

Feidhmeanna

Réamheolas


De réir an Achta um Chartlann Náisiúnta, 1986, áirítear iad seo a leanas ar fheidhmeanna na Cartlainne Náisiúnta maidir le cartlanna faoina cúram:

 

  • Caomhnú, athchóiriú, réiteach agus cuntas ar na cartlanna;
  • Treoracha, liostaí, innéacsanna agus cúnaimh chuardaigh eile maidir leis na cartlanna a ullmhú;
  • Cartlanna a chur ar fáil d’iniúchadh poiblí;
  • Cóipeanna de na cartlanna a dhéanamh agus a sholáthar;
  • Foilseachán na gcartlann, cúnaimh chuardaigh agus ábhair eile a bhaineann leis na cartlanna;
  • Seirbhísí oideachais a bhaineann leis na cartlanna a sholáthar.

 

Lenár gcuid oibre a dhéanamh tá an Chartlann Náisiúnta roinnte in aonaid fheidhmiúla a bhfuil na freagrachtaí seo a leanas orthu: