Athraigh téacs
  • Normal text
  • Colour Text
  • Black and white text

Comhairle Chomhairleach na Cartlainne Náisiúnta

Tuarascálacha bliantúla an CCCN


Forálann Alt 21 den Acht um Chartlann Náisiúnta do thuarascálacha bliantúla Chomhairle Chomhairle na Cartlainne Náisiúnta ar ghníomhaíochtaí na Comhairle. Agus iad curtha faoi bhráid an Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, an tAire atá freagrach as an gCartlann Náisiúnta, cuirtear na tuarascálacha sin os comhair dhá Theach an Oireachtais agus foilsítear iad ina dhiaidh sin.

 

Ta tuarascálacha Chomhairle Chomhairleach na Cartlainne Náisiúnta foilsithe don tréimhse 1990–2005, 2011 agus 2012 agus tá siad le fáil thíos mar chomhaid .pdf.