Athraigh téacs
 • Normal text
 • Colour Text
 • Black and white text

Freagracht na Cartlainne Náisiúnta as cartlanna

Freagracht as taifid eile


Mar aon lenár bhfreagrachtaí as taifid Ranna, tá freagracht reachtúil ar an gCartlann Náisiúnta as cláir pharóistí Eaglais na hÉireann i leith póstaí arna ndátú roimh 1 Aibreán 1845 agus baistí agus báis arna ndátú roimh 1 Eanáir 1871 a dearbhaíodh gur taifid phoiblí iad in Achtanna 1875 agus 1876. Go dtí le gairid bhí beagnach na cláir ar fad á gcoinneáil ag cléir an pharóiste ach tá go leor acu aistrithe anois chuig an Leabharlann Chomhlacht na hEaglaise Ionadaíochta.

 

Ceadaíonn An tAcht um Chartlann Náisiúnta freisin don Chartlann Náisiúnta taifid a fháil ó fhoinsí príobháideacha agus ainmníonn Alt 14 den Acht um Chartlann Náisiúnta dhá áit eile taisce do chartlanna an tSuirbhé Gheolaíoch agus chartlanna na Roinne Cosanta agus na bhFórsaí Cosanta. Tá na cartlanna ar fáil do chomhchomhairleoireacht faoi choinníollacha den sórt atá i bhfeidhm sa Chartlann Náisiúnta agus ní mór do thaighdeoirí teagmháil a dhéanamh leis na hinstitiúidí cuí i scríbhinn nó glaoch sula dtugann siad cuairt orthu ag baint leasa as na mionsonraí teagmhála thíos.

 

 

 

 

 • An Chartlann Míleata
  Beairic Chathal Brugha,
  Ráth Maoinis
  Baile Átha Cliath 6.
  Fón: + 353 (0)1 8046457